KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

ŞUBAT


Eskişehir İli, Alpu İlçesi, Bozan Mahallesinde yer alan 24.11.2022 tarih, 11153 sayılı Kararımız ile I.(Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen Ortadeğirmen Arkeolojik Alanı hk..........22.02.2023 tarih ve 11394 sayılı Kurul Kararı.

Eskişehir ili, Han ilçesi, Başara Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen alanın "Başara Mahallesi Arkeolojik Yerleşimi" adıyla tesciline ilişkin 22.02.2023 tarih ve 11395 sayılı Kurul Kararı.

Bilecik İli, Söğüt İlçesi, Borcak ve Çaltı Köyleri sınırları içerisinde yer alan ve Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.08.2020 tarih, 8884 sayılı Kararı ile L(Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Çamyakası Arkeolojik Alanı'nın ....... 24.02.2023 tarih ve 11451 sayılı Kurul Kararı.

Afyonkarahisar ili, Bayat İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 646 ada, 1 parselde yer alan Kuzlukurt Mevkii'ndeki kamuya ait taşınmazda tespit edilen siperlerin,  "Kuzlukurt Mevkii Siperleri Tarihi Siti " adıyla tesciline ilişkin 24.02.2023 tarih ve 11461 sayılı Kurul Kararı.

Afyonkarahisar ili, Bayat ilçesi, Eskigömü köyü sınırları içerisinde tespit edilen alanın "Eskigömü Arkeolojik Yerleşimi ve Nekropolü" adıyla tesciline ilişkin 24.02.2023 tarih ve 11471 sayılı Kurul Kararı.

Eskişehir fli, Mahmudiye İlçesi, Harnidiye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan .................... 22.02.2023 tarih ve 11401 sayılı Kurul Kararı.

Eskişehir İli, Seyitgazi İlçesi, Örencik Mahallesi 'nde yer alan ve Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12.06.2020 tarih, 8588 sayılı Kararı ile III.(Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Çabucak Arkeolojik Yerleşimi'nin sit sınırlarının ............................... 22.02.2023 tarih ve 11408 sayılı Kurul Kararı.

Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Kılıç ve Yenice Mahallesi sınırlarında tespit edilen alanın Çarkaca Arkeolojik Alanı adıyla tesciline ilişkin 22.02.2023 tarih ve 11420 sayılı Kurul Kararı.

Bilecik İli, Söğüt İlçesi, Dereboyu Köyünde tespit edilen alanın Çalıdüzü Mevkii Arkeolojik Alanı adıyla tesciline ilişkin 23.02.2023 tarih ve 11450 sayılı Kurul Kararı.

Afyonkarahisar ili, Başmakçı ilçesi, Aşağıhilal mahallesinde, 148 ada, 2 parselde yer alan 19 yy. 'dan itibaren kullanılan Aşağıhilal Mahallesi mezarlığın tarihi değeri ile bölgenin sosyal ve kültürel gelişimi açısından belge niteliği taşıdığından 2863 sayılı Kanun kapsamında II.(İki) grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline ilişkin 24.02.2023 tarih ve 11463 sayılı Kurul Kararı.

Afyonkarahisar İli, Bayat İlçesi, Çukurkuyu Köyü'nde tespit edilen alanın "Gökboyun Mevkii Arkeolojik Yerleşimi" adıyla tesciline ilişkin 24.02.2023 tarih ve 11469 sayılı Kurul Kararı.

Afyonkarahisar İli, Bayat İlçesi, Çukurkuyu Köyü'nde tespit edilen alanın "Tavşan Tepe Mevkii Nekropolü" adıyla tesciline ilişkin 24.02.2023 tarih ve 11470 sayılı Kurul Kararı.

Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Yüreğil Köyü'nde tespit edilen alanın "Tikenli Tümülüsü" adıyla tesciline ilişkin 24.02.2023 tarih ve 11472 sayılı Kurul Kararı.