KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

ŞUBAT AYI 2023

 Erzurum İli, Hınıs İlçesi, Yukarıkayabaşı Mahallesi, 199 ada, 32 parseldeki Çöplendere III nolu Mezarlığın tesciline yönelik 27.02.2023 tarih ve 5711 sayılı kurul kararı

 Erzurum İli, Hınıs İlçesi, Yukarıkayabaşı Mahallesi, 199 ada, 32 parseldeki Çöplendere II nolu Mezarlığın tesciline yönelik 27.02.2023 tarih ve 5712 sayılı kurul kararı

 Erzurum İli, Hınıs İlçesi, Yukarıkayabaşı Mahallesi, 96 ada, 29, 32 parseldeki Mezarlığın tesciline yönelik 27.02.2023 tarih ve 5713 sayılı kurul kararı

 Bayburt İli, Merkez İlçesi, Çayıryolu Köyü, 157 ada, 5, 6 parseldeki Baltakaya Höyüğünün Arkeolojik Sit olarak tesciline yönelik alınan 28.02.2023 tarih ve 5720 sayılı kararı

 Bayburt İli, Merkez İlçesi, Manas Köyü, 117 ada, 1 parsel ile Çayıryolu Köyü, 120 ada, 1 parseldeki Küçükaktepe Yerleşiminin sit olarak tesciline yönelik alınan 28.02.2023 tarih ve 5721 sayılı kararı

 Bayburt ili, Demirözü İlçesi, Elmalı köyü, 199 ada, 2 parseldeki Elmalı Höyüğünün sit olarak tesciline yönelik alınan 28.02.2023 tarih ve 5723 sayılı kurul kararı

 Tunceli İli, Merkez İlçesi, Güleç Köyü, 101 ada, 1 parsel ile Sinan Köyü, 115 ada, 1 parseldeki köprü Kalıntısının 28.02.2023 tarih ve 5729 sayılı kurul kararı

 Erzincan İli, Refahiye İlçesi, Kadıköy Köyü, 141 ada, 2 parseldeki Kadıköy Kilisesinin koruma alanı ve grubunun belirlenmesine yönelik alınan 28.02.2023 tarih ve 5750 sayılı kurul kararı

 Erzincan İli, İliç İlçesi, Akdoğu Köyü, 101 ada, 58 ve 59 parsellerdeki konutun tesciline yönelik alınan 28.02.2023 tarih ve 5755 sayılı kurul kararı

 Erzincan İli, İliç İlçesi, Akdoğu Köyü, 112 ada, 2 parseldeki konutun tesciline yönelik alınan 28.02.2023 tarih ve 5760 sayılı kurul kararı

 Erzincan İli, İliç İlçesi, Akdoğu Köyü, 114 ada, 4 parseldeki konutun tesciline yönelik alınan 28.02.2023 tarih ve 5764 sayılı kurul kararı

 Erzincan İli, İliç İlçesi, Akdoğu Köyü, 121 ada, 9 parseldeki konutun tesciline yönelik alınan 28.02.2023 tarih ve 5771 sayılı kurul kararı

 Erzincan İli, İliç İlçesi, Akdoğu Köyü, 114 ada, 4 parsel, 112 ada, 2 parsel ile 121 ada 9parseldeki taşınmazların korunma alanına yönelik alınan 28.02.2023 tarih ve 5774 sayılı kurul kararı

 Erzincan İli, İliç İlçesi, Akdoğu Köyü, 101 ada, 58 ve 59 parsellerdeki taşınmazın korunma alnına yönelik alınan 28.02.2023 tarih ve 5775 sayılı kurul kararı

 Erzincan İli, İliç İlçesi, Sabırlı Köyü, 124 ada, 2 parseldeki Çeşmenin tesciline yönelik alınan 28.02.2023 tarih ve 5776 sayılı kurul kararı

 Bingöl İli, Merkez İlçesi, Güveçli Köyü, 321 ada, 1 ve 4 parsellerdeki Güveçli Höyüğünün site çevrilmesine yönelik alınan 28.02.2023 tarih ve 5782 sayılı kurul kararı