KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

KIRKLARELİ


* Kırklareli-Lüleburgaz-Ceylanköy Köyü, 2153 Parselde Bulunan Taşınmazın Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 17.01.2017 Tarih ve 3787 Sayılı Karar

* Kırklareli-Babaeski-Gazikemal Mahallesinde Bulunan Babaeski Köprüsünün Grup Tayininin Yapılmasına İlişkin 06.02.2017 Tarih ve 3827 Sayılı Karar

* Kırklareli-Babaeski-Alpullu Beldesi, 199 Ada, 1 Parselde Bulunan Yapıların Grup Tayinlerinin Yapılmasına İlişkin 06.02.2017 Tarih ve 3828 Sayılı Karar

* Kırklareli-Lüleburgaz İlçesinde Bulunan Kararda Belirtilen Alanların Koruma Alanının Belirlenmesine İlişkin 06.02.2017 Tarih ve 3831 Sayılı Karar

* Kırklareli-Merkez-Karakaş Mahallesi, 282 Ada, 31 Parselde Bulunan Taşınmazın Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 07.03.2017 Tarih ve 3916 Sayılı Karar

* Kırklareli-Demirköy-Orhaniye Mahallesi, 123 Ada, 8 Parselde Bulunan Taşınmazın Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 20.03.2017 Tarih ve 3940 Sayılı Karar

* Kırklareli-Vize-Kale Mahallesi, 187 Ada, 1 Parselde Bulunan Taşınmazın Grup Tayinin Yapılmasına ve Tescilinin Devamına İlişkin 03.04.2017 Tarih ve 3972 Sayılı Karar

* Kırklareli-Merkez-Yapraklı Mahallesi, 152 Ada, 36 Parselde Bulunan Taşınmazın Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 10.05.2017 Tarih ve 4068 Sayılı Karar

* Kırklareli-Demirköy-Hamdibey Mahallesi, 235 Ada, 15 Parselde Bulunan Demirhane Yolu Tümülüsünün 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 10.05.2017 Tarih ve 4078 Sayılı Karar

* Kırklareli-Lüleburgaz-Akçaköy Köyünde Bulunan Akçaköy Tümülüslerinin 1.Derece Arkekolojik Sit Alanı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 10.05.2017 Tarih ve 4080 Sayılı Karar

* Kırklareli-Lüleburgaz-Çiftlikköy Köyü, 2001 Parselde Bulunan Taşınmazların Grup Tayinlerinin Yapılması ve Yeni Hazırlanan Tescil Fişlerinin Uygun Olmasına İlişkin 10.05.2017 Tarih ve 4082 Sayılı Karar

* Kırklareli-Pınarhisar-Camikebir Mahallesi, 6-51-25 Ada, 1-60-2 Parsellerde Bulunan Taşınmazların Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 10.05.2017 Tarih ve 4083 Sayılı Karar

* Kırklareli-Merkez-Karakaş Mahallesinde Bulunan Çiçek Pasajının Grup Tayinin Yapılmasına İlişkin 23.05.2017 Tarih ve 4113 Sayılı Karar

* Kırklareli-Lüleburgaz-Kayabeyli Köyü, 1739 Parselde Bulunan Kayabeyli Durak İstasyonu'nun Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 25.05.2017 Tarih ve 4116 Sayılı Karar

* Kırklareli-Vize-Kale Mahallesi, 187 Ada, 17 Parselde Bulunan Taşınmazın Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 23.05.2017 Tarih ve 4118 Sayılı Karar

* Kırklareli-Vize-Kale Mahallesi, 187 Ada, 14 Parselde Bulunan Taşınmazın Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 23.05.2017 Tarih ve 4119 Sayılı Karar

* Kırklareli-Vize-Kale Mahallesi, 187 Ada, 13 Parselde Bulunan Taşınmazın Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 23.05.2017 Tarih ve 4120 Sayılı Karar

* Kırklareli-Vize-Kale Mahallesi, 187 Ada, 12 Parselde Bulunan Taşınmazın Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 23.05.2017 Tarih ve 4121 Sayılı Karar

* Kırklareli-Vize-Kale Mahallesi, 187 Ada, 15 Parselde Bulunan Taşınmazın Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 23.05.2017 Tarih ve 4122 Sayılı Karar

* Kırklareli-Babaeski-Gazikemal Mahallesinde Bulunan Babaeski Köprüsünün Koruma Alanının Belirlenmesine İlişkin 20.06.2017 Tarih ve 4159 Sayılı Karar

* Kırklareli-Merkez-Karacaibrahim Mahallesi, 23 Ada, 3 Parselde Bulunan Karacaibrahim Çeşmesinin Tescil Şerhinin Kaldırılmasına İlişkin 22.08.2017 Tarih ve 4359 Sayılı Karar

* Kırklareli-Merkez-Yapraklı Mahallesi, 37 Pafta, 258 Ada, 11 Parselde Bulunan Eski Sinema Binasının ve 12 Parselde Bulunan Taşınmazın Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 22.08.2017 Tarih ve 4360 Sayılı Karar

* Kırklareli-Vize-Kıyıköy Beldesi, 243 Ada, 5 Parselde Bulunan Taşınmazın Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 22.08.2017 Tarih ve 4368 Sayılı Karar

* Kırklareli-Merkez-Yayla Mahallesi, 88 Ada, 6 Parselde Bulunan Taşınmazın Grup Tayininin Yapılmasına İlişkin 02.10.2017 Tarih ve 4447 Sayılı Karar

* Kırklareli-Merkez-Karacaibrahim Mahallesi, 519 Ada, 33,34,37 Parsellerde Bulunan Merkez B Tümülüsünün 37 Parselde Yer Alan Kısmının Sit Alanı Şerhine İlişkin 02.10.2017 Tarih ve 4456 Sayılı Karar

* Kırklareli-Merkezde Bulunan 9 (Dokuz) Adet Taşınmazın Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 16.10.2017 Tarih ve 4477 Sayılı Karar

* Kırklareli-Vize-Kıyıköy Beldesi, 325 Ada, 1 Parselde Bulunan Nekropol Alanı ve Kilise Kalıntısının Bulunduğu Alanın 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 16.10.2017 Tarih ve 4487 Sayılı Karar

* Kırklareli-Vize-Kıyıköy Beldesi, 222 Ada, 5 Parselde Bulunan Taşınmazın Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 30.10.21017 Tarih ve 4533 Sayılı Karar

* Kırklareli-Vize-Kıyıköy Beldesi, 247 Ada, 3 Parselde Bulunan Taşınmazın Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 30.10.2017 Tarih ve 4534 Sayılı Karar

* Kırklareli-Merkez-Yayla Mahallesi, 728 Ada, 40 Parselde Bulunan Taşınmazın Grup Tayininin Yapılmasına İlişkin 27.11.2017 Tarih ve 4623 Sayılı Karar

* Kırklareli-Merkez-Kapaklı Köyü, 107 Ada, 9 Parselde Bulunan Koruköy Kaynağı Tümülüsünün Sit Alanı Sınırının Genişletilmesi ve Madencilik Faaliyetinin Sit Alanının Dışına Çıkarılmasına İlişkin 27.11.2017 Tarih ve 4624 Sayılı Karar

* Kırklareli-Pınarhisar-Kaynarca Beldesi, Ekli Listede Belirtilen Taşınmazların Tescil Edilmesi, Grup Tayininin Yapılması ve Tescilinin Devamına İlişkin 27.11.2017 Tarih ve 4625 Sayılı Karar

* Kırklareli-Merkez-Karakaş Mahallesi, 267 ada, 5 ve 13 Parsellerde Bulunan Taşınmazların Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesi ve Grup Tayinlerinin Yapılmasına İlişkin 11.12.2017 Tarih ve 4636 Sayılı Karar

* Kırklareli-Babaeski-Hacı Hasan Mahallesi, 71 ada, 18 ve 19 Parsellerde Bulunan Taşınmazların Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesi ve Grup Tayinlerinin Yapılmasına İlişkin 11.12.2017 Tarih ve 4641 Sayılı Karar

* Kırklareli-Vize-Kale Mahallesi, 189 Ada, 2 Parselde Bulunan Taşınmaza Sehven Konulan Tescil Şerhinin Kaldırılmasına İlişkin 11.12.2017 Tarih ve 4643 Sayılı Karar

* Kırklareli-Vize-Kıyıköy Beldesi, Kaz Limanı Tümülüsünün Bulunduğu 173 Ada, 35 Parsele 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Şerhi Konulmasına İlişkin 25.12.2017 Tarih ve 4696 Sayılı Karar

* Kırklareli-Babaeski-Gaziosmanpaşa (Cumhuriyet) Mahallesi, 556 Ada, 40 Parselde Bulunan Babaeski Şehitliğinin İfraz Edilmesi ve Tescil Şerhine İlişkin 25.12.2017 Tarih ve 4694 Sayılı Karar