KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Ekim

Uşak İli, Merkez İlçesi, Özdemir Mahallesinde Yer Alan Özel Mülkiyete Ait Taşınmazın I. Grup Yapı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 08.10.2018 Tarih ve 4896 Sayılı Karar

Uşak İli, Banaz İlçesi, Yazıtepe Köyünde Yer Alan Elekçi Mevkii Arkeolojik Yerleşiminin 1. Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 08.10.2018 Tarih ve 4898 Sayılı Karar

Uşak İli, Ulubey İlçesi, İnay ve Karacaahmet Köylerinde Yer Alan Balçıklı Höyük ve Nekropolünün Sit Sınırlarının Sayısallaştırılmasına İlişkin 08.10.2018 Tarih ve 4900 Sayılı Karar

Kütahya İli, Hisarcık İlçesi, Şeyhler Köyünde Yer Alan Çaltı Mevkii Roma Yerleşiminin 1. Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 09.10.2018 Tarih ve 4905 Sayılı Karar

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Belkavak Köyünde Yer Alan Belkavak Tümülüsü Sit Sınırlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin 09.10.2018 Tarih ve 4907 Sayılı Karar

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Fındık Köyünde Yer Alan Kalaycı Dere I ve Kalaycı Dere II Kaya Yerleşimi ve Kaya Mezarlarının 1. Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 09.10.2018 Tarih ve 4908 Sayılı Karar

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Koçak Köyünde Yer Alan Koçak Antik Yerleşimi Sit Sınırlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin 09.10.2018 Tarih ve 4909 Sayılı Karar

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Kızık Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan Kepez Köyü Mevzilerinin Tarihi Sit Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 09.10.2018 Tarih ve 4910 Sayılı Karar

Kütahya İli, Emet İlçesi, Günlüce Beldesinde Yer Alan Cevizdere Şehitliği Koruma Alanının Değerlendirilmesi İstemine İlişkin 09.10.2018 Tarih ve 4911 Sayılı Karar

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Saray Mahallesinde Özel Mülkiyete Ait Taşınmaz Üzerinde Yer Alan Mail-i İnhidam Durumundaki Yapının Yıkımının Değerlendirilmesi İstemine İlişkin 10.10.2018 Tarih ve 4925 Sayılı Karar