KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Kasım

Kütahya İli, Altıntaş İlçesi, Hürriyet Mahallesinde Yer Alan Güllüdede Tümülüsünün 1. Derece Arkeolojik Sit Sınırlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin 02.11.2018 Tarih ve 4940 Sayılı Karar

Kütahya İli, Altıntaş İlçesi, Hürriyet Mahallesinde Yer Alan İnan(Ören) Höyük Sit Sınırlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin 02.11.2018 Tarih ve 4941 Sayılı Karar

Kütahya İli, Altıntaş İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Ören Mevkiinde Yer Alan Mezarlığın Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 02.11.2018 Tarih ve 4942 Sayılı Karar

Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Yeni Mahalle Sınırları İçerisinde Yer Alan Tavşanlı Höyüğün Sit Sınırlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin 02.11.2018 Tarih ve 4943 Sayılı Karar

Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Karapelit Köyünde Yer Alan Antik Yerleşimin 1. Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 02.11.2018 Tarih ve 4944 Sayılı Karar

Kütahya İli, Simav İlçesi, Ahmetli Köyünde Yer Alan Viranağzı Antik Yerleşiminin 1. Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 02.11.2018 Tarih ve 4945 Sayılı Karar

Kütahya İli, Gediz İlçesi, Yunuslar Köyü, Köyiçi Mevkiinde Yer Alan ve Mülkiyeti Yunuslar Belediyesine Ait Olan Dere Mahallesi Camisinin I. Grup Yapı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 02.11.2018 Tarih ve 4948 Sayılı Karar