KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Ocak

Uşak İli, Merkez İlçesi, Ünalan Mahallesinde Yer Alan Özel Mülkiyete Ait Taşınmazın (611 Ada, 8 Parsel) Koruma Alanının Belirlenmesi İstemine İlişkin 28.01.2021 Tarih ve 6063 Sayılı Karar

Uşak İli, Merkez İlçesi, Ünalan Mahallesinde Yer Alan Özel Mülkiyete Ait Taşınmazın (181 Ada, 19 Parsel) Koruma Alanının Belirlenmesi İstemine İlişkin 28.01.2021 Tarih ve 6065 Sayılı Karar

Uşak İli, Banaz İlçesi, Ayvacık Köyünde Tespit Edilen Ayvacık Su Kemeri ve Su Yolunun 1. Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 28.01.2021 Tarih ve 6067 Sayılı Karar

Uşak İli, Merkez İlçesi, Fakılı Köyünde Yer Alan Mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliğine Ait Köy Mezarlığının I. Grup Yapı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 28.01.2021 Tarih ve 6069 Sayılı Karar

Uşak İli, Ulubey İlçesi, Avgan Mahallesinde Yer Alan Mehmet Beyin Deresi Arkeolojik Yerleşimi ve Nekropolünün 1. Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 28.01.2021 Tarih ve 6070 Sayılı Karar

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Doğuluşah Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan Asarkaya Kaya Yerleşimi 1. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit Sınırlarının Sayısallaştırılmasına İlişkin 28.01.2021 Tarih ve 6078 Sayılı Karar

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Sökmen Köyünde Yer Alan Kaya Mezarları 1. Derece Arkeolojik Sit Sınırlarının Sayısallaştırılmasına İlişkin 28.01.2021 Tarih ve 6079 Sayılı Karar

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde Yer Alan T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) Mülkiyetine Ait Tescilli TCDD Alanı (590 Ada, 10 ve 29 Parsel) Koruma Alanının Belirlenmesine İlişkin 29.01.2021 Tarih ve 6083 Sayılı Karar

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde Yer Alan Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mülkiyetine Ait Tescilli Depo Yapılarına (1875 Ada, 627 ve 629 Parsel) Yönelik Koruma Alanının Belirlenmesine İlişkin 29.01.2021 Tarih ve 6084 Sayılı Karar

Kütahya İli, Merkez İlçesi, İstiklal Mahallesinde Yer Alan Özel Mülkiyete Ait Taşınmazın (62 Pafta, 440 Ada, 1 Parsel) Yıkım İstemine İlişkin 29.01.2021 Tarih ve 6088 Sayılı Karar