KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

ŞUBAT

-Ardahan İli, Merkez İlçesi, Altaş Köyü, 112 ada 85 parseldeki yapının koruma alanı ile yapı grubun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 24.02.2021 tarih ve 3109 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Merkez İlçesi, Kaleiçi Mahallesi, 94 ada 2 parseldeki yapının yapı grubunun belirlenmesi ile tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 25.02.2021 tarih ve 3123 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Merkez İlçesi, Ortakapı Mahallesi, 324 ada 1 parseldeki yapının yapı grubu ile tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 25.02.2021 tarih ve 3120 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Merkez İlçesi, Ortakapı Mahallesi, 326 ada 83-84 parseldeki yapının yapı grubunun belirlenmesi ile tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 25.02.2021 tarih ve 3124 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Merkez İlçesi, Ortakapı Mahallesi, 332 ada 59 parseldeki yapının yapı grubunun belirlenmesi ile tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 25.02.2021 tarih ve 3125 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Merkez İlçesi, Ortakapı Mahallesi, 412 ada 15 parseldeki yapının yapı grubu ile tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 25.02.2021 tarih ve 3131 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Merkez İlçesi, Yusufpaşa Mahallesi, 364 ada 72 parseldeki yapının yapı grubu ile tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 25.02.2021 tarih ve 3132 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Merkez İlçesi, Yusufpaşa Mahallesi, 369 ada 26 parseldeki yapının yapı grubu ile tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 25.02.2021 tarih ve 3119 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Merkez İlçesi, Yusufpaşa Mahallesi, 371 ada 12 parseldeki yapının yapı grubu ile tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 25.02.2021 tarih ve 3121 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Merkez İlçesi,Kaleiçi Mahallesi, kadastro harici alandaki köprünün yapı grubunun belirlenmesi ile tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 25.02.2021 tarih ve 3130 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Sarıkamış İlçesi, Belencik Köyü, 137 ada 97 parseldeki taşınmazın sit fişinin güncellenmesine ilişkin 24.02.2021 tarih ve 3113 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Sarıkamış İlçesi, Gecikmez Köyü, 143 ada 10 parseldeki yapının koruma alanı ile yapı grubun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 24.02.2021 tarih ve 3115 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Sarıkamış İlçesi, İnönü Mahallesi, 35 ada 1 parseldeki yapının koruma alanı ile yapı grubun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 24.02.2021 tarih ve 3114 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesi, 292 ada 12 parseldeki yapının koruma alanı ile yapı grubun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 24.02.2021 tarih ve 3111 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesi, 292 ada 12 parseldeki yapının koruma alanı ile yapı grubun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 24.02.2021 tarih ve 3112 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Susuz İlçesi, Kırçiçek Köyü, 1479 parseldeki yapının koruma alanı ile yapı grubun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 24.02.2021 tarih ve 3117 sayılı Kurul kararı ve eki pdf