KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Aralık

Diyarbakır İli, Merkez, Sur İlçesi, Savaş Mahallesi, 385 Ada 45 ve 46 Parsellerde Kayıtlı Konutun Tesciline İlişkin 22.12.2021 Tarih ve 8922 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Merkez, Sur İlçesi, Savaş Mahallesi, 382 Ada 9 Parselde Kayıtlı Konutun Tesciline İlişkin 22.12.2021 Tarih ve 8932 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Merkez, Sur İlçesi, Savaş Mahallesi, 382 Ada 22 Parselde Kayıtlı Konutun Tesciline İlişkin 22.12.2021 Tarih ve 8933 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Merkez, Sur İlçesi, Savaş Mahallesi, 483 Ada 1 Parselde Kayıtlı Konutun Tesciline İlişkin 22.12.2021 Tarih ve 8934 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Merkez, Sur İlçesi, Cami Nebi Mahallesi, 462 Ada 26 Parselde Kayıtlı Konutun Tesciline İlişkin 22.12.2021 Tarih ve 8966 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Merkez, Sur İlçesi, Yenievler Mahallesi, Yenievler Değirmeni'nin Tesciline İlişkin 22.12.2021 Tarih ve 8973 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Merkez, Sur İlçesi, Erimli Mahallesi, Gencan Mevkii, 188 Ada 4 ve 5 Parsellerde Kayıtlı Erimli Höyüğü'nün 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tesciline İlişkin 22.12.2021 Tarih ve 8976 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Kulp İlçesi, Karpuzlu Mahallesi, 323 Ada 5, 22 ve 24 Parsellerde Kayıtlı Kremi Höyüğü'nün 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tesciline İlişkin 22.12.2021 Tarih ve 8986 Sayılı Karar

Elazığ İli, Palu İlçesi, Yukarıpalu Mahallesi, Mahtapas Mevkii, 300 Ada 32, 33, 53 ve 54 Parsellerde Kayıtlı Surp Baghos Vank Killisesi'nin Korunma Alanının Belirlenmesine İlişkin 23.12.2021 Tarih ve 8997 Sayılı Karar

Siirt İli, Merkez İlçesi, Gökçebağ Beldesi, 129 Ada 1 Parselde Kayıtlı Gökçetepe Kaya Oyma Mekanı'nın Tesciline İlişkin 24.12.2021 Tarih ve 8999 Sayılı Karar

Siirt İli, Merkez İlçesi, Zorkaya Köyü, 120 Ada 4, 5 ve 39 Parsellerde Kayıtlı Zorkaya Yamaç Yerleşimi'nin 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tesciline İlişkin 24.12.2021 Tarih ve 9000 Sayılı Karar

Batman İli, Merkez İlçesi, Bileyder (Binatlı) Köyü, Hani Mevkii ile Tilmis Köyü, Tahliye Mevkii, Han (Hani) Yerleşim Alanı'nın 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tesciline İlişkin 24.12.2021 Tarih ve 9001 Sayılı Karar

Batman İli, Gercüş İlçesi, Çukuryurt Köyü, 189 Ada 4 Parselde Kayıtlı Mor Şem'un Kilisesi'nin Tesciline İlişkin 24.12.2021 Tarih ve 9002 Sayılı Karar

Batman İli, Beşiri İlçesi, Bahims Köyü, 110 Ada 10 Parselde Kayıtlı Bahims Yerleşimi'nin 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tesciline İlişkin 24.12.2021 Tarih ve 9003 Sayılı Karar

Şırnak İli, Cizre İlçesi, Kale Mahallesi, Kışla Mevkii, Cizre İçkale Sit Alanı Sınırlarının Güncellenmesi ve Sayısallaştırılmasına İlişkin 24.12.2021 Tarih ve 9006 Sayılı Karar