KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

KİLİS

Kilis İli, Merkez İlçesi, Karaçavuş Köyü, Karaçavuş III. Derece Arkeolojik Sit Alanı, 04.04.2022 tarih ve 4512 nolu Karar.pdf
Kilis İli, Merkez İlçesi, Nacaroğlu Mahallesi, 398 Ada, 13 Parsel, 04.04.2022 tarih ve 4515 nolu Karar.pdf
Kilis İli, Merkez İlçesi, Bölük Mahallesi, Kentsel Sit ve Koruma Amaçlı İmar Planı Sınırları İçerisinde Yer Alan, 441 Ada, 3 Parselde Bulunan Konutun Tescili 17.08.2022 tarih ve 4771 sayılı Kurul kararı.pdf
Kilis İlçesi, Musabeyli İlçesi, Murathöyük Mahallesi,  II. Derece Arkeolojik Sit İçerisinde, 172 Ada, 20 Parselde Bulunan Ev ve Duvar Yapısının Kalıntısı, 21.09.2022 tarih ve 4812 sayılı Kurul kararı.pdf
Kilis İli, Polateli İlçesi, Ömeroğlu Köyü, 133 Ada, 2 Parselde Bulunan 1. Grup Tescilli Taşınmaz Kültür Varlığının Korunma Alanı Haritası, 21.10.2022 tarih ve 4887 sayılı Kurul kararı.pdf
Kilis İli, Merkez İlçesi, Helvacıoğlu Mahallesi, 890 Ada, 42 Parselde Bulunan Kaya Mezarının Tescili, 21.10.2022 tarih ve 4888 sayılı Kurul kararı.pdf
Kilis İli, Merkez İlçesi, Mücahitler Mahallesi, Mücahitler Kalesi'nin Tescili, 21.10.2022 tarih ve 4889 sayılı Kurul kararı.pdf
Kilis İli, Merkez İlçesi, Büyükkütah Mahallesi, Kentsel Sit ve Koruma amaçlı İmar Planı Sınırları İçerisinde Yer Alan, 364 Ada, 4 Parselde Bulunan Konutun Tescili, 19.12.2022 tarih ve 4979 sayılı Kurul kararı.pdf