KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Mayıs

Diyarbakır İli, Merkez, Sur İlçesi, Özdemir Mahallesi, 20115 Ada 3 Parselde Kayıtlı Konutun Tescilinin Güncellenmesine İlişkin 30.05.2022 Tarih ve 9331 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Çüngüş İlçesi, Camiisuk Mahallesi, 173 Ada 15 Parselde Kayıtlı Sırahayyats Surp Asdvadzadzin (Meryem Ana) Manastır Kilisesi ve Dabakhanesi'nin Tescilinin ve Korunma Alanının Güncellenmesine İlişkin 30.05.2022 Tarih ve 9353 Sayılı Karar

Batman İli, Kozluk İlçesi, Taşlıdere Köyü ve Diyarbakır İli, Silvan İlçesi, Kızlal Mahallesi, I. Grup Yapı Olarak Tescilli Pıra Kurti (Kurta) Köprüsü'nün Tescilinin Güncellenmesi ve Korunma Alanının Belirlenmesine İlişkin 30.05.2022 Tarih ve 9357 Sayılı Karar

Elazığ İli, Merkez İlçesi, Hankendi Köyü, 190 Ada 30 ve 31 Parsellerde Kayıtlı Konutun II. Grup Yapı Olarak Tescillenmesine İlişkin 31.05.2022 Tarih ve 9363 Sayılı Karar

Elazığ İli, Merkez İlçesi, Hıdırbaba (Dişidi) Köyü, 124 Ada 327 ve 328 Parsellerde Kayıtlı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescilli Hıdırbaba Höyüğü'nün Tescilinin ve Sit Sınırlarının Güncellenmesine İlişkin 31.05.2022 Tarih ve 9364 Sayılı Karar

Elazığ İli, Palu İlçesi, Aşağıpalu Mahallesi, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescilli Kindik Urartu Kayalık Alanı'nın Tescilinin ve Sit Sınırlarının Güncellenmesine İlişkin 31.05.2022 Tarih ve 9365 Sayılı Karar

Elazığ İli, Palu İlçesi, Aşağıpalu Mahallesi, 341 Ada 15 Parselde Kayıtlı Kindik Hamamı'nın Tescilinin Güncellenmesi ve Korunma Alanının Belirlenmesine İlişkin 31.05.2022 Tarih ve 9366 Sayılı Karar

Elazığ İli, Palu İlçesi, Aşağıpalu Mahallesi, 341 Ada 12, 13 ve 14 Parsellerde Kayıtlı Kindik Kuzey Önü Kilisesi'nin Tescilinin Güncellenmesine İlişkin 31.05.2022 Tarih ve 9367 Sayılı Karar

Elazığ İli, Alacakaya İlçesi, Çataklı Mahallesi, Çataklı Kaya Mezarı'nın Tescilinin Güncellenmesine İlişkin 31.05.2022 Tarih ve 9372 Sayılı Karar