KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

ARALIK

- Kars İli, Arpaçay İlçesi, Koçköy Köyü ile Tepeköy Köyündeki sit alanının tesciline dair 19.12.2022 tarih ve 3712 sayılı Kurul kararı ve ekleri.pdf+KROKİ.pdf

-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Karakurt Köyündeki taşınmazın tesciline dair 19.12.2022 tarih ve 3713 sayılı Kurul kararı ve ekleri..pdf+KROKİ.pdf

-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İnönü Mahallesi,582 ada 44 parseldeki taşınmazın tesciline ilişkin 19.12.2022 tarih ve 3714 sayılı Kurul kararı ve ekleri..pdf+KROKİ.pdf

-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Karakurt Köyü, 184 ada 9 parseldeki taşınmazın sayısallaştırmasına dair 19.12.2022 tarih ve 3716 sayılı Kurul kararı ve ekleri..pdf.+KROK pdf.+SİT FİŞİ.pdf

-Kars İli, Susuz İlçesi, Yolboyu Köyündeki tescilli köprünün sayısallaştırmasına dair 19.12.2022 tarih ve 3718 sayılı Kurul kararı ve ekleri..pdf+KROKİ.pdf

-Kars İli, Merkez İlçesi, Boğazköy Köyündeki tescilli köprünün sayısallaştırmasına dair 19.12.2022 tarih ve 3719 sayılı Kurul kararı ve ekleri..pdf+KROKİ.pdf

-Kars İli, Merkez İlçesi, Bozkale Köyündeki tescilli taşınmazın sayısallaştırmasına dair 19.12.2022 tarih ve 3720 sayılı Kurul kararı ve ekleri..pdf+KROKİ.pdf

-Kars İli, Merkez İlçesi, Karacaören taşınmazın tesciline dair 19.12.2022 tarih ve 3721 sayılı Kurul kararı ve ekleri..pdf+FİŞ.pdf+KROKİ.pdf

-Kars İli, Merkez İlçesi, Yeni Mahalle, 2019 ada 46 parseldeki taşınmazın sayısallaştırmasına dair 20.12.2022 tarih ve 3724 sayılı Kurulş kararı ve ekleri +KROKİ.pdf

-Kars İli, Merkez İlçesi, Yusufpaşa Mahallesi, 415 ada 6 parseldeki taşınmazın tesciline dair 20.12.2022 tarih ve 3726 sayılı Kurul kararı ve ekleri..pdf