KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

OCAK AYI 2023

 Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Narmanlı Mahallesi, 111 pafta, 553 ada, 10 parseldeki konutun koruma grubuna yönelik alınan 19.01.2023 tarih ve 5646 sayılı kurul kararı 

 Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Kahramanlar Mahallesi, Karaz Höyüğün 3. derece arkeolojik sit sınırında yenilemeye yönelik alınan 19.01.2023 tarih ve 5655 sayılı kurul kararı 

 Erzurum İli, Hınıs İlçesi, Ovaçevirme Mahallesi, Sık Söğütlük Tepesi Yerleşiminin 1. derece arkeolojik sit olarak tesciline yönelik alınan 19.01.2023 tarih ve 5656 sayılı kurul kararI

 Erzurum İli, Hınıs İlçesi, Bellitaş Mahallesi, Maşatlık Tepe Yerleşiminin 1. derece arkeolojik sit olarak tesciline yönelik alınan 19.01.2023 tarih ve 5657 sayılı kurul kararı

 Erzurum İli, Hınıs İlçesi, Şahabettin Mahallesi, Şahabettin Yamaç Yerleşimi ve Nekropolünün sit olarak tesciline yönelik alınan 19.01.2023 tarih ve 5658 sayılı kurul kararı

 Erzurum İli, Hınıs İlçesi, Yolüstü ve Sarılı Mahallesi, Bozo Ahmetli Höyük ve Kurganının 1. derece arkeolojik sit olarak tesciline yönelik alınan 19.01.2023 tarih ve 5659 sayılı kurul kararı

 Erzurum İli, Hınıs İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, Kilisedere Kalesinin 1. derece arkeolojik sit olarak tesciline yönelik alınan 19.01.2023 tarih ve 5660 sayılı kurul kararı

 Erzurum İli, Hınıs İlçesi, Parmaksız Mahallesi, Parmaksız Kalesi ve Höyüğünün sit sınırlarının yeniden belirlenmesine yönelik alınan 19.01.2023 tarih ve 5661 sayılı kurul kararı

 Erzurum İli, Hınıs İlçesi, Parmaksız Mahallesi,131 ada, 222 parseldeki Mollabudak Yerleşim Alanı ve Mezarlığının sit olarak tesciline yönelik alınan 19.01.2023 tarih ve 5662 sayılı kararı

 Erzurum İli, Hınıs İlçesi, Yolüstü Mahallesi, 147 ada, 1 parseldeki Mezarlığın tesciline yönelik alınan 19.01.2023 tarih ve 5663 sayılı kurul kararı

 Erzurum İli, Hınıs İlçesi, Yukarıkayabaşı Mahallesi, 199 ada, 32 parseldeki Çöplendere Urartu Kalesinin sit olarak tesciline yönelik alınan 31.01.2023 tarih ve 5664 sayılı kurul kararı

 Erzurum İli, Hınıs İlçesi, Aşağıkayabaşı Mahallesi, 245 ada, 6 parseldeki Alibey Mezrası Kutsal Alan ve Nekropolünün sit olarak tesciline yönelik alınan 19.01.2023 tarih ve 5665 sayılı kurul kararı

 Bayburt ili, Merkez İlçesi, 19.06.2020 tarih ve 4141 sayılı kurl kararı belirlenen koruma alanının yenilenmesine yönelik alınan 20.01.2023 tarih ve 5674 sayılı kurul kararı

 Erzincan İli, Refahiye İlçesi, Ekecik Köyü, Ekecik Yamaç Yerleşiminin sit sınırlarının genişletilmesine yönelik alınan 20.01.2023 tarih ve 5677 sayılı kurul kararı

 Erzincan İli, İliç İlçesi, Abdullahpaşa Mahallesi, 178 ada, 4 parseldedeki caminin tesciline yönelik alınan 20.01.2023 tarih ve 5686 sayılı kurul kararı

 Erzincan İli, Kemah İlçesi, Mektepönü Mahallesi, Mektepönü Camisi ve İskender Baba Türbesinin koruma alanına yönelik alınan 20.01.2023 tarih ve 5687 sayılı kurul kararı

 Artvin İli, Borçka İlçesi, Maralköy Köyü, 299 ada, 1 parsel ile 298 ada, 2 parseldeki İremit Camisinin tesciline yönelik alınan 20.01.2023 tarih ve 5689 sayılı kurul kararı

 Artvin İli, Ardanuç İlçesi, Merkez (Adakale) Mahallesi, 72 ada, 10 parseldedeki sur kalıntısının tesciline yönelik alınan 20.01.2023 tarih ve 5692 sayılı kurul kararı

 Artvin İli, Ardanuç İlçesi, Merkez (Adakale) Mahallesi, 72 ada, 44 parseldeki konutun tesciline yönelik alınan 20.01.2023 tarih ve 5693 sayılı kurul kararı

 Artvin İli, Ardanuç İlçesi, Merkez (Adakale) Mahallesi, 72 ada, 32-35-81 parselde yer alan sur kalıntılarının tesciline yönelik alınan 20.01.2023 tarih ve 5694 sayılı kurul kararı

 Artvin İli, Ardanuç İlçesi, Merkez (Adakale) Mahallesi, 83 ada, 1 parseldeki yapı kalıntısının tesciline yönelik alınan 20.01.2023 tarih ve 5695 sayılı kurul kararı

 Artvin İli, Ardanuç İlçesi, Merkez (Adakale) Mahallesi, 80 ada, 3 parselde yer alan yapı kalıntısının tesciline yönelik alınan 20.01.2023 tarih ve 5696 sayılı kurul kararı

 Tunceli İli, Merkez İlçesi, Babaocağı Köyü, 101 ada, 1 parseldeki Kilise Kalıntısının tesciline yönelik alınan 20.01.2023 tarih ve 5700 sayılı kurul kararı

 Bingöl İli, Solhan İlçesi, Yenidal Köyü, 212 ada 37 parseldeki Şehitlik anıtının tesciline yönelik alınan 20.01.2023 tarih ve 5701 sayılı kurul kararı.