KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

2013 YILI TESCİL KARARLARI

 
830 -Kayseri -Melikgazi- Germir (Konaklar) Mah. K35A25C2D Pafta- 156 Ada- 18 Parsel Sit Dışında bulunan Yapı Kalıntısına İlişkin 31.10.2013 gün ve 830 Sayılı Karar.