KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

MART

-Ardahan İli, Merkez İlçesi, Halilefendi Mahallesi,165 ada 5 parseldeki sit alanın sayısallaştırılmasına ilişkin 30.03.2021 tarih ve 3143 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Ardahan İli, Posof İlçesi, Özbaşı Köyü, 104 ada 98 parseldeki yapının koruma alanı ile yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 30.03.2021 tarih ve 3144 sayılı Kurul kararı ve ekipdf
-Iğdır İli, Merkez İlçesi, Yaycı Köyü, 122 ada 2 parseldeki mezarlığın tescil edilmesine ilişkin 30.03.2021 tarih ve 3135 sayılı kararı ve eki pdf
-Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Sürmeli Köyü, 107 ada 190-191 parsellerin sit alanı olarak tesciline ilişkin 30.03.2021 tarih ve 3139 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli, Merkez İlçesi, Yusufpaşa Mahallesi, 332ada 11 parseldeki yapının yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 31.03.2021 tarih ve 3165 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli, Merkez İlçesi, Yusufpaşa Mahallesi, 364 ada 54 parseldeki yapının yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 31.03.2021 tarih ve 3159 sayılı Kurul kararı ve ekipdf
-Kars İli, Merkez İlçesi, Yusufpaşa Mahallesi, 364 ada 56 parseldeki yapının yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 31.03.2021 tarih ve 3164 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli, Merkez İlçesi, Yusufpaşa Mahallesi, 372 ada 6 parseldeki yapının yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 31.03.2021 tarih ve 3157 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Digor İlçesi, Kilittaşı Köyü, 113 ada 38 parseldeki yerleşim alanının sit alanı olarak tesciline ilişkin 30.03.2021 tarih ve 3152 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Kağızman İlçesi, Çallı Köyü, 112 ada 80 parseldeki kaya resimlerinin koruma alanı ile yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 30.03.2021 tarih ve 3146 sayılı Kurul karrı ve eki pdf
-Kars İli,Kağızman İlçesi, Şahindere Mahallesi, 496 ada 8 parseldeki şehitliğin koruma alanı ile yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 30.03.2021 tarih ve 3147 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Merkez İlçesi, Ani Köyü, 112 ada 157 parseldeki yapının yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 30.03.2021 tarih ve 3155 sayılı Kurul kararı ve eki pdf
-Kars İli,Merkez İlçesi, Ani Köyü, 867 parseldeki yapıların yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişlerinin güncellenmesine ilişkin 30.03.2021 tarih ve 3156 sayılı Kurul kararı.pdf
-Kars İli,Merkez İlçesi, Atayurt Köyü, 104 ada 156 parseldeki yerleşim alanının sınırlarının belirlenmesine lişkin 30.03.2021 tarih ve 3154 sayılı Kurul kararı ve eki.pdf
-Kars İli,Selim İlçesi, Çarşı Mahallesi, kadastro harici alandaki köprünün koruma alanı ile yapı grubunun belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin 30.03.2021 tarih ve 3150 sayılı Kurul kararı ve eki pdf