KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

MART


Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, Tınaztepe Beldesi, Zafer Mahallesi'nde tespit edilen Tınaztepe Nekropolü'nün tesciline ilişkin 16.03.2023 tarih ve 11475 sayılı Kurul Kararı.

Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Akpınar mahallesinde yer alan 23.02.2018 tarih, 6112 sayılı Kararımız ile III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen Avdan Arkeolojik Alanı ....... 17.03.2023 tarih ve 11476 sayılı Kurul Kararı.

Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Yenice Mahallesi, tapunun 11 Ada, 23 parselde yer alan, Sivrihisar Kentsel Siti ve Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içerisinde kalan...... 17.03.2023 tarih ve 11481 sayılı Kurul Kararı.

Bilecik İli, Osmaneli İlçesi, İnönü Mahallesi ve Selimiye Köyü sınırları içerisinde tespit edilen alanın "Kuşlar Kalesi" adıyla tesciline ilişkin 30.03.2023 tarih ve 11490 sayılı Kurul Kararı

Bilecik İli İnhisar İlçesi, Günerorbay Mahallesinde ve tapunun 290 ada 18 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Belediyesine ait olan taşınmazda yer alan Tapduk Emre Türbesinin tesciline ilişkin 30.03.2023 tarih ve 11491 sayılı Kurul Kararı.

Bilecik ili, Osmaneli ilçesi, Büyükyenice köyünde tespit edilen Büyükyenice Arkeolojik Alanı'nın sit derecesi tashih edilerek ill.(Üç) Derece Arkeolojik sit olarak tesciline ilişkin 30.03.2023 tarih ve 11492 sayılı Kurul Kararı.

Bilecik ili, Osmaneli ilçesi, Balçıkhisar köyünde yer alan 27.04.2012 tarih, 495 sayılı kararımız ile I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen Balçıkhisar Nekropolü'ne ilişkin 30.03.2023 tarih ve 11493 sayılı Kurul Kararı.

Eskişehir İli, Mahmudiye ilçesi, Doğanca Mahallesi sınırlarında tespit edilen alanın Taşlıgeçit Arkeolojik Alanı adıyla tesciline ilişkin 30.03.2023 tarih ve 11504 sayılı Kurul Kararı.

Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Kılıç ve Yenice Mahalleleri, Çarkaca Mevkiinde yer alan tescil edilen, Çarkaca Arkeolojik Alanına ilişkin 30.03.2023 tarih ve 11509 sayılı Kurul Kararı.

Eskişehir İli, Çifteler İlçesi, Kadıkuyusu Mahallesi, 1814 parselde yer alan, tescilli Hocaçalı Tepesi Tarihi Sit sınırlarına ilişkin 30.03.2023 tarih ve 11513 sayılı Kurul Kararı.

Eskişehir İli, Seyitgazi İlçesi, Beykışla Mahallesi'nde tespit edilen alanın tashih edildiği şekliyle "Karataş Mevkii Arkeolojik Alanı" adıyla tesciline ilişkin 30.03.2023 tarih ve 11520 sayılı Kurul Kararı.

Eskişehir İli, Odunpazan İlçesi, Kayacık Mahallesi sınırlan içerisinde, tespit edilen kaya mezarlarının, Duvaklıtepe Roma Dönemi Kaya Mezarları adıyla tesciline ilişkin 30.03.2023 tarih ve 11530 sayılı Kurul Kararı.

Bilecik ili, Bozüyük İlçesi, Eceköy Köyü'nde tespit edilen alanın "Karapınar Mevki Arkeolojik Alanı" adıyla tesciline ilişkin 31.03.2023 tarih ve 11500 sayılı Kurul Kararı.

Afyonkarahisar ili, Şuhut ilçesi, Yarışlı köyü ile Mehmet Akif Ersoy ve Altıgöz Mahalleleri sınırları içerisinde tespit edilen alanın "Bazlaröreni Mevki Arkeolojik Yerleşimi" adıyla tesciline ilişkin 31.03.2023 tarih ve 11558 sayılı Kurul Kararı.

Afyonkarahisar ili, Şuhut ilçesi, Taşlıca mahallesi sınırlan içerisinde tespit edilen alanın "Şarlak Mevki Kaya Mezarları" adıyla tesciline ilişkin 31.03.2023 tarih ve 11559 sayılı Kurul Kararı.

Afyon.karahisar ili, Şuhut ilçesi, Efe köyü ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları tespit edilen alanın "Aşağı Mankuf Mevki Arkeolojik Yerleşimi" adıyla tesciline ilişkin 31.03.2023 tarih ve 11560 sayılı Kurul Kararı.

Afyonkarahisar, Şuhut ilçesi, Akyuva köyü, Ortapınar köyü, Gazipaşa mahallesi ve Baş mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen Çavuşdağı Mevkii Arkeolojik Yerleşimi'nin tesciline ilişkin 31.03.2023 tarih ve 11561 sayılı Kurul Kararı.

Afyonkarahisar ili, Şuhut ilçesi, Koçyatağı köyü sınırları içerisinde tespit edilen alanın "Tilkideresi Mevki Kaya Mekanları" adıyla tesciline ilişkin 31.03.2023 tarih ve 11562 sayılı Kurul Kararı.

Afyonkarahisar Dinar İlçesi, Akçin Köyünde tespit edilen alanın Akçin Kaya Mekanları adıyla tesciline ilişkin 31.03.2023 tarih ve 11564 sayılı Kurul Kararı.

Afyonkarahisar İli, Bayat ilçesi, Kuzören köyünde tespit edilen Kuzören Arkeolojik Yerleşimi ve Nekropolü'nün tesciline ilişkin 31.03.2023 tarih ve 11568 sayılı Kurul Kararı.