KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

HaziranUşak İli, Merkez İlçesi, Zahman Köyü Zahman Höyük ve Nekropolünün 1. Derece Arkeolojik Sit Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 26.06.2015 Tarih ve 2537 Sayılı Karar

Uşak İli, Merkez İlçesi, Orta Köyünde Yer Alan Ortaköy Antik Yerleşimi ve Nekropolüne Ait Şerh Konulacak Parseller Listesinde Sehven Oluşan Maddi Hatanın Düzeltilmesine İlişkin 26.06.2015 Tarih ve 2538 Sayılı Karar