KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Eylül

Diyarbakır İli, Merkez, Sur İlçesi, Cemal Yılmaz Mahallesi, 251 Ada 15 Parselde Kayıtlı Konutun Tesciline İlişkin 21.09.2021 Tarih ve 8619 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Merkez, Sur İlçesi, Çaruği (Çarıklı) Mahallesi, 69 Parselde Kayıtlı Tescilli Çarıklı Çeşmesi'nin Yapı Grubunun ve Korunma Alanının Belirlenmesine İlişkin 21.09.2021 Tarih ve 8643 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Kocaköy İlçesi, Kaya Mahallesi, 266 Ada 1 Parselde Kayıtlı Tescilli Kocaköy Ulucamii'nin Korunma Alanının Belirlenmesine İlişkin 21.09.2021 Tarih ve 8655 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Karabörk Mahallesi, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescilli Karabörk Höyüğü'nün Tescilinin ve Kadastral Haritasının Güncellenmesine İlişkin 21.09.2021 Tarih ve 8658 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Silvan İlçesi, Cami Mahallesi, 12 Ada 27 Parselde Kayıtlı Silvan Belediye (Kaniya Navin) Parkı İçerisinde Bulunan Türbe ve Mezar Kalıntıları'nın Tesciline İlişkin 21.09.2021 Tarih ve 8664 Sayılı Karar

Elazığ İli, Baskil İlçesi, Nazaruşağı Mahallesi, 191 Ada 1 Parselde Kayıtlı Baskil İstasyon Binası, Su Kulesi ve Kısım Şefliği Lojman Binası'nın Tesciline İlişkin 22.09.2021 Tarih ve 8679 Sayılı Karar

Şırnak İli, Merkez İlçesi, Kasrik-Boğaz Köyü, 113 Ada 115 Parselde Kayıtlı Mar Aho (Yukarı Dera) Manastırı'nın Tesciline İlişkin 23.09.2021 Tarih ve 8685 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Aşağı Mahallesi, 106 Ada 1 Parselde Kayıtlı Tescilli Meryem Ana Kilisesi'nin Korunma Alanının Belirlenmesine İlişkin 23.09.2021 Tarih ve 8686 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Aşağı Mahallesi, 98 Ada 1 Parselde Kayıtlı Tescilli Mor Eşayo Kilisesi'nin Korunma Alanının Belirlenmesine İlişkin 23.09.2021 Tarih ve 8687 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Aşağı Mahallesi, 140 Ada 2 Parselde Kayıtlı Tescilli Mor Yakup Kilisesi'nin Korunma Alanının Belirlenmesine İlişkin 23.09.2021 Tarih ve 8688 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Aşağı Mahallesi, 109 Ada 8 Parselde Kayıtlı Tescilli Mor Gorgis Kilisesi'nin Korunma Alanının Belirlenmesine İlişkin 23.09.2021 Tarih ve 8689 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Yarbaşı (Hespıst) Köyü, 28 Parselde Kayıtlı Tescilli Mor Dodo Kilisesi'nin Tescilinin Güncellenmesi ve Korunma Alanının Belirlenmesine İlişkin 23.09.2021 Tarih ve 8690 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Haberli Köyü, 128 Ada 2 Parselde Kayıtlı Tescilli Mor Şalito Kilisesi'nin (Şapel) Kadastral Bilgilerinin Düzeltilmesine İlişkin 23.09.2021 Tarih ve 8691 Sayılı Karar

Şırnak İli, Güçlükonak İlçesi, Damlarca Köyü, 135 Ada 16 Parselde Kayıtlı Selhak Mezarlığı'nın Tesciline İlişkin 23.09.2021 Tarih ve 8692 Sayılı Karar

Batman İli, Merkez İlçesi, Davudi (Yolağzı) Köyü, 172 Ada 9 Parsel ile Diyarbakır İli, Silvan İlçesi, Çığıl Mahallesi, 112 Ada 7 Parsel ve 159 Ada 1 Parsellerde Kayıtlı Tescilli Perpıra Köprüsü'nün Tescilinin ve Korunma Alanı Sınırlarının Güncellenmesine İlişkin 23.09.2021 Tarih ve 8693 Sayılı Karar

Siirt İli, Merkez İlçesi, İnönü Mahallesi, 11 Ada 2 Parselde Kayıtlı Tescilli Ayn Salip Çeşmesi'nin Tescilinin Güncellenmesi ve Korunma Alanı Sınırlarının Belirlenmesine İlişkin 23.09.2021 Tarih ve 8694 Sayılı Karar

Siirt İli, Merkez İlçesi, Aktaş Mahallesi, Başur Betonarme Köprüsü'nün Tesciline İlişkin 23.09.2021 Tarih ve 8695 Sayılı Karar

Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Konakpınar Köyü, Kilise Deresi Su Değirmeni'nin Tesciline İlişkin 23.09.2021 Tarih ve 8695 Sayılı Karar