KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

4-Nisan Ayı Tescil Kararları

Adana ili, Ceyhan ilçesi, İmran mahallesi, 101 ada 18 parselde gar binası ve tuvaletlerinin, 104 ada 5 parselde lojman binasının Tescili 26.04.2022-14722 sayılı Karar(01.02.368).pdf

Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Akyuva Mahallesi 374 ada 92 parsel ve 374 ada, 93 parselin bir kısımını kapsayan alanın Tescili 26.04.2022-14708 sayılı Karar(01.12.154).pdf

Adana İli, Yumurtalık İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 151 ada 9 parselde cami ve namazgah yapısının Tescili 26.04.2022-14711 sayılı Karar(01.12.728).pdf

Mersin ili, Aydıncık ilçesi, Aydıncık Mahallesi, 463 nolu parselde kaya mezarları bulunan arkeolojik alan Tescili 27.04.2022-14746 sayılı Karar(33.09.24).pdf

Mersin İli, Erdemli İlçesi, Aslanlı Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 105 ada 153 parselde sarnıç Tescili 29.04.2022-14813 sayılı Karar(33.02.1580).pdf

Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kayacı Mahallesi 101 ada 184 parsel ile 101 ada 182 ve 183 parsellerde tespit edilen alanın Tescili 29.04.2022-14814 sayılı Karar (33.02.1583).pdf

Mersin İli, Erdemli İlçesi, Koyuncu Mahallesi, 727 ada 1, 2 nolu parseller, 733 ada 1 nolu parsel ve TH alanda tespit edilen arkeolojik alan Tescili 29.04.2022-14811 sayılı Karar(33.02.1542).pdf

Mersin ili, Mut ilçesi, Doğancı Mahallesi, 94 ada 30 ve 34 parseller ile Tapulama Harici Alanda Tescil 27.04.2022-14742 sayılı Karar(33.04.287).pdf

Mersin ili, Silifke ilçesi İmamlı Mahallesi 270 ada, 1 parsel ile Tapulama Harici Alanda kültür varlıkları Tescili 27.04.2022-14762 sayılı Karar(33.05.2919).pdf

Mersin İli, Silifke ilçesi, Demircili Mahallesi 111 ada 3 parselin sit sınırları dışında kalan kısmında tespit edilen sarnıcın Tescili 27.04.2022-14765 sayılı Karar(33.05.2933).pdf

Mersin İli, Silifke ilçesi, Ovacık Mahallesi 1200 parsel ile 1930 parselin kesiştiği noktada tespit edilen kaya mezarı Tescili 28.04.2022-14774 sayılı Karar(33.05.3028).pdf

Mersin ili, Silifke ilçesi, Şeytanderesi Vadisi Hüseyinler Mahallesi, Uluçbağı Mevkii, 109 ada, Tapulama Harici Alanda kültür varlıkları Tescili 27.04.2022-14760 sayılı Karar(33.05.2886).pdf

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Şehitisak Mahallesi TCDD’ye ait 814 ada 2 parselde Tarsus Gar Binası ve WC Binasının Tescili 28.04.2022-14799 sayılı Karar(33.06.1388).pdf