KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

EYLÜL

-Ardahan İli, Merkez İlçesi, Tepesu Köyündeki I.Derece Arkeolojik Site İlişkin 29.09.2022 tarih ve 3643 sayılı Kurul kararı.pdf+kroki.pdf

-Ardahan İli, Merkez İlçesi, Altaş Köyündeki I.Derece Arkeolojik Site İlişkin 29.09.2022 tarih ve 3644 sayılı Kurul kararı.pdf+kroki.pdf

-Ardahan İli, Merkez İlçesi, Balıkçılar Köyündeki I.Derece Arkeolojik Site İlişkin 29.09.2022 tarih ve 3645 sayılı Kurul kararı.pdf+kroki.pdf

-Ardahan İli, Hanak İlçesi, Binbaşak Köyündeki I.Derece Arkeolojik Site İlişkin 29.09.2022 tarih ve 3646 sayılı Kurul kararı.pdf.+kroki.pdf

-Ardahan İli, Damal İlçesi, Burmadere Köyündeki I.Derece Arkeolojik Site İlişkin 29.09.2022 tarih ve 3648 sayılı Kurul kararı.pdf+kroki.pdf

-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İstasyon Mahallesi, 612 ada 56 parseldeki tescilli taşınmaza ilişkin 29.09.2022 tarih ve 3649 sayılı Kurul kararı.pdf+Kroki.pdf

-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Çatak Köyündeki I.Derece Arkeolojik Site İlişkin 29.09.2022 tarih ve 3650 sayılı Kurul kararı.pdf.+kroki.pdf

-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Yağbasan Köyündeki I.Derece Arkeolojik Site İlişkin 29.09.2022 tarih ve 3651 sayılı Kurul kararı.pdf+kroki.pdf

-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İnönü Mahallesindeki I.Derece Arkeolojik Site İlişkin 29.09.2022 tarih ve 3652 sayılı Kurul kararı.pdf+kroki.pdf