KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Mayıs


Kütahya ili, Merkez ilçesi, Karacaören köyünde tespit edilen, Daroluk Arkeolojik Yerleşiminin, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yeniden tespit çalışması doğrultusunda 1. ve 3. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine ilişkin 28.05.2021 Tarih ve 6234 Sayılı Karar

Kütahya ili, Merkez ilçesi, Avdan köyünde yer alan 1. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit olarak tescil edilen Avdan Kaya Yerleşiminin revize sınırların 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine ilişkin 28.05.2021 Tarih ve 6236 Sayılı Karar

Kütahya ili, Gediz ilçesi, Vakıf köyünde tespit edilen, Dokuzçam Mevkii Arkeolojik Yerleşimi’nin 1. (birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine ilişkin 28.05.2021 Tarih ve 6237 Sayılı Karar

Kütahya ili, Merkez ilçesi, Akpınar köyünde yer alan 1. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit olarak tescil edilen Yenice Çiftliği Kaya Yerleşimine ilişkin hazırlanan revize sınırların 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine ilişkin 28.05.2021 Tarih ve 6238 Sayılı Karar

Kütahya ili, Merkez ilçesi, Ovacık köyü, İnlice Mahallesi e 1. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit olarak tescil edilen Penterkale Kale Yerleşiminin hazırlanan revize sınırlarının kabul edilerek 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine ilişkin 28.05.2021 Tarih ve 6239 Sayılı Karar

Kütahya ili, Hisarcık ilçesi, Hamamköy köyü sınırları içerisinde yer alan Esir Hamamı Kaplıcasının 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine ilişkin 28.05.2021 Tarih ve 6255 Sayılı Karar

Kütahya ili, Şaphane ilçesi, Şaphane Mahallesi’nde tescil listelerinin güncellenmesine ilişkin 28.05.2021 Tarih ve 6258 Sayılı Karar

Uşak ili, Merkez ilçesi, Ünalan Mahallesi’nde yer alan, tapunun 187 ada, 8 parselinde kayıtlı taşınmazın yıkım isteminin uygun olmadığına, taşınmazın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin 28.05.2021 Tarih ve 6265 Sayılı Karar