KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Ekim

Balıkesir İli,Edremit İlçesi,Güre Mahallesi,751 Ada 5 Parseldeki Tescilli Taşınmazda Bulunan Depo olarak Kullanılan Yapının Tescillenmesine İlişkin;13.10.2018 Tarih ve 739 Sayılı Karar

Balıkesir İli, Erdek İlçesi,Karşıyaka Mahallesi, 4450 Parseldeki Taşınmazın Koruma Grubunun Belirlenmesi Tesciline İlişkşin;25.10.2018 Tarih ve 783 Sayılı Karar

Balıkesir İli,Marmara İlçesi,Gündoğdu Mahallesi,111 Ada 5 Parseldeki Tescilli Taşınazın Koruma Grubunun Tesciline İlişkin;25.10.2018 Tarih ve 779 Sayılı Karar

Balıkesir İi, Marmara İlçesi,Merkez Mahaleesi, 758 Parseldeki Taşınmazın koruma Grubunun Belirlenmesi Tesciline İlişkin;25.10.2018 Tarih ve 781 Sayılı Karar

Balıkesir İli,Erdek İlçesi,Poyrazlı Mahallesi,160 Ada 1Parseldeki Tescilli Eski Cami ve Haziresinin Koruma Grubu Tesciline İlişkin;13.10.2018 Tarih ve 746 Sayılı Karar

Balıkesir İli, Marmarar İlçesi,Gündoğdu Mahallesi,127 Ada 3 Parseldeki Taşınmazın Tesciline İlişkin;25.10.2018 Tarih ve 780 Saylı Karar

Balıkesir İli,Marmara İlçesi, Abroz Mahallesi,101 Ada 63 Parselde Bulunan,Yapı ve Mezarlığın Tesciline ilişkin;25.10.2018 Tarih ve 778 Sayılı Karar

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Sakarya Mahallesi, 358 Ada 1 Parseldeki Tescilli Taşınmazın Koruma Grubunun Belirlenmesi Tesciline İlişkin;12.10.2018 Tarih ve 722 Sayılı Karar

Balıkesir İli,Manyas İlçesi,Salur Mahallesi 2213 Nolu Parselde Bulunan Salur Mezarlığının Tesciline İlişkin;24.10.2018 Tarih ve 752 Sayılı Karar

Balıkesir İli,Erdek İlçesi,Tatlısu Mahallesi,2528 ile 2585 Parsellerin Arkeolojik Sit Olarak Tesciline İlişkin;27.10.2018 Tarih ve 821 Sayılı Karar