KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

HAZİRAN

Afyonkarahisar,Merkez,Çetinkaya Mahallesi,20 ada 1 parsel 965 ada 3-4 parsel Altıgöz Köprüsü Tescil ve Koruma Alanı Belirlenmesi 10.06.2020-8579

Afyonkarahisar ili,Merkez,Çavdar Köyü, Çavdarlı Höyük ve Arkeolojik Yerl. Alanı, I. ve III. Der. Ark. Sit Geç. Dön. Kor. Esas. ve Kul. Şartl. Değerlendirilmesi 24.06.2020-8675

Afyonkarahisar İli, Susuz Beldesi ile İscehisar İlçesi,Çalışlar Köyü, Güzelim Tepe Tarihi Siti II.(İKİ) 24.06.2020-8679

Afyonkarahisar ili, Merkez, Köprülü Köyü, Pambildede Nekropolü III. Der. Ark. Sit Tescili 24.06.2020-8673

Afyonkarahisar ili, Emirdağ İlçesi, Merkez Hürriyet Mahallesi, Adaçal Tepe Siperleri Tarihi Sit Tescili 24.06.2020- 8696

Afyonkarahisar ili, Emirdağ ilçesi, Hürriyet Mahallesi, Güzören Tümülüsü I. Der. Ark. sit Tescili 24.06.2020-8697

Afyonkarahisar ili, Emirdağ İlçesi, Davulga Beldesi, Hisar Mahallesi, 110 ada 4 parsel, Toptepesi Mevki Yapı Kalıntısının Tescili 10.06.2020-8578

Afyonkarahisar ili, Emirdağ İlçesi, Davulga Beldesi, Hisar Mahallesi, 110 ada 4 parsel, Toptepesi Mevki Yapı Kalıntısının Tescili 12.06.2020-8600

Afyonkarahisar ili, Dinar ilçesi, Tekin Köyü, Akhöyük I. ve III. Der. Ark. Sit Tescili 24.06.2020-8693

Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, Çapalı Köyü, 1114 Parsel Çapalıu İstasyon Sahası Yapılarınn Tescil fişi,Koruma Grubu Koruma Alanı belirlenmesi 11.06.2020-8580

Afyonkarahisar ili, Dinar İlçesi, Bademli Köyü, Bademli Örenliği Antik Yerleşimi I. ve III. Der. Ark. Sit Tescili 24.06.2020-8691

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Söğüt ve Felfeli Mahallesi, Antik Yol II , I. Der. Ark. Sit Tescili 24.06.2020-8658

Afyonkarahisar ili ,Şuhut ilçesi, Başören Köyü, Tuğlak Arkeolojik Alanı, III. Der. Ark. Sit Güncel Kadastral Sit Krokisinin Değerlendirilmesi 24.06.2020-8715

Afyonkarahisar ili ,Çobanlar ilçesi, Karadede Mhallesi, Karahüyük Mevkii, Kara Höyük I. ve III. Der. Ark. Sit Tescili 24.06.2020- 8690

Afyonkarahisar ili ,Bayat İlçesi, Mekecik Mevkii Arkeolojik Yerleşimi I. II. Der. Ark. Sit Geç. Dön. Kor. Esas. ve Kul. Şart. Değerlendirilmesi 24.06.2020-8682

Eskişehir Fevzipaşa Mahallesi, 50 J ada, l parsel, Tescilli Alpu İstasyon binası ve müştemilattan, Korunma alanı ve tescil fişlerinin değerlendirilmesi 23.06.2020 - 8662

Eskişehir İlçesi, Kaldınm Mahallesi, Hanyeri Höyük I.(Bir) Derece Arkeolojik Siti, tescil 12.06.2020 - 8597

Eskişehir İlçesi, Merkez Mahallesi, 3025 parsel, M·inarenin tescilinin değerlendirilmesi.12.06.2020 - 8605

Eskişehir İli Kemalpaşa Mahallesi, Ali Baba Arkeolojik Siti 11.(İki) Derece Arkeolojik Siti,12.06.2020 8603

Eskişehir İli, Alpu İlçesi, Ağaçhisar Mahallesi, Ağaçhisar Nekropolü I. Derece Arkeolojik Siti 12.06.2020 8601

Eskişehir İli, Mihalıççık İlçesi, Güce Mahallesi, 115 ada,166 parsel Yörük Mezarlığı 12.06.2020-8586

Eskişehir İli, Mihalıççık İlçesi, Yunus Emre Mahallesi, 1176 parselde yer alan tescilli İstasyon yapıları 12.06.2020-8587

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, 75. yıl Mahallesi, tapulama harici alan 17136 ada, 1 parsel Kanlıpınar Şehitliği 09.06.2020-8570

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Aşağı Çağlan Mahallesi, Aşağı Çağlan Arkeolojik Alanı III. (Üç) Derece, güncel kadastral sit krokisinin değerlendirilmesi 23.06.2020-8659

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Sevinç Mahallesi civarında yer alan İnkayacık- Aktepe ve Maslak Tarihi Sittleri 23.06.2020-8661

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Türkmentokat Mahallesi ,Hasantepe Höyük I.(Bir) Derece Arkeolojik Siti,Tescil 12.06.2020-8610

Eskişehir İli, Seyitgazi İlçesi, Büyükdere Mahallesi, Büyükdere Höyük I.(Bir) Derece Arkeolojik Siti, Tescil 12.06.2020-8589

Eskişehir İli, Seyitgazi İlçesi, Derebenek Mahallesi 56 ada 3 parsel, Taşınmazsın tescilinin değerlendirilmesi 23.06.2020-8665

Eskişehir İli, Seyitgazi İlçesi, İkiçeşme Mahallesi 121 ada 25 parsel Taşınmazın tescilinin değerlendirilmesi 23.06.2020  - 8666

Eskişehir İli, Seyitgazi İlçesi, Örencik Mahallesi, Çabucak Arkeolojik Yerleşimi III. (Üç) Derece Arkeolojik Siti, Tescil 12.06.2020-8588

Eskişehir İli, Seyitgazi İlçesi, Üçsaray Mahallesi, 1246 parselde yer alan Elveren Mezarlığı 12.06.2020-8593

Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Kaldırım Mahallesi, Sazlık Kaya Yerleşimi 12.06.2020 - 8595

Eskişehir İli,Han ve Seyitgazi İlçeleri, Yazılıkaya Vadisi III. (üç) derece Arkeolojik Siti, Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları hk. 12.06.2020-8629

Eskişehir İli,Seyitgazi İlçesi, Yunus Mahallesi, 15 ada 5 parsel, Taşınmazın tescilinin değerlendirilmesi. 23.06.2020-8667

Eskişehir Özderık Mahallesi, Ardıçlıyatak Tepesi Yamaç Yerleşimi lll.(Üç) Derece Arkeolojik Siti, Kurul Kararı 12.06.2020 - 8602

Eskişehir Sivrihisar İlçesi, Göktepe Mahallesi, Alaputa Höyük l.(Bir) Derece Arkeolojik Siti, tescil 12.06.2020 - 8596

Eskişehir Tepebaşı İlçesi, Aşağısöğütönü Mahallesi, Aşağısöğütönü Höyük I.(Bir) ve II. (İki) Derece Arkeolojik Siti hk. 24.06.2020 - 8625

Eskişehir, Odunpazarı İlçesi, Türkmentokat Mahallesi, Göyük Höyük I.(Bir) Derece Arkeolojik Siti, Güncel Kadastral Krokinin Değerlendirilmesi.12.06.2020-8609

Eskişehir Çardaközü Mahallesi, Ankıttepc Höyük, Nekropolü ve Bizans Kalesi I.(Bir) Derece Arkeolojik Siti,12.06.2020 8608

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Sevinç Mahallesi'nde yer alan Kurtuluş Savaşından kalma askeri siperler hakkında 23.06.2020 - 8661

Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Kasımpaşa Mahallesinde ve tapunun 207 ada, 3 parselinde kayıtlı özel mülkiyetteki taşınmazın tesciline ilişkin 09.06.2020 - 8569 sayılı kurul kararı

Bilecik İli, Söğüt İlçesi, Hamitabat Köyü, Çeltek Mevkii'nde yer alan özel mülkiyete ait 136 ada, 24, 25, 31 ve 32 parseller ile tapulama harici alanda tespit edilen Çeltek Mevkii Kaya Mezarı'nın 2863 sayılı Kanun kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline ilişkin 09.06.2020 - 8569 sayılı kurul kararı

Bilecik İli, Söğüt İlçesi, Tuzaklı Köyü'nde tespit edilen alanın "Bozkaya Arkeolojik Alanı" adıyla  tesciline ilişkin 09.06.2020-8566 sayılı kurul kararı

Bilecik İli, Söğüt İlçesi, Geçitli Köyü, Avdan Mevkiinde yer alan tescilli alan hakkında 24.06.2020 tarihli ve 8671 sayılı karar

Afyonkaraisar İli, Bayat İlçe merkezinde yer alan tescilli alan hakkında 24.06.2020 - 8680 tarih sayılı karar

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Söğüt ve Felfeli Mahallesi sınırları içerisinde tespit edilen alanın "Antik Yol II" adıyla tesciline ilişkin 24.06.2020 - 8685 tarih sayılı karar

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Kalıntoprak Mahallesi'nde yer alan tescilli yerleşim hakkında 24.06.2020 - 8686 sayılı karar

Afyonkarahisar İli, Şuhut İlçesi, Yalı Mahallesinde, 167 ada, l ve 2 parsellerinde kayıtlı,Şuhut Atatürk Evi'nin (Hacıvelioğlu Evi) yapı grubunun belirlenmesini hakkında 24.06.2020-8711 tarih sayılı karar

Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde, 432 ada, 19 parselde yer alan mezarın (sanduka) tesciline ilişkin  12.06.2020 - 8594 tarih sayılı karar

Bilecik İli, İnhisar İlçesi, Tozman Köyünde Düdenağzı Arkeolojik Alanına ilişkin  24.06.2020-8669 tarih sayılı karar