KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

TEMMUZ

Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Köprülü Köyü'nde III. (Üç) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilen Parnbildede Nekropolü hakkında 22.07.2020 - 8780

Afyonkarahisar İli, Çay İlçesi, İnli Köyü'nde İnli İlköğretim Okulu binasının koruma grubunun belirlenmesi hakkında 22.07.2020 - 8756 

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Kalıntoprak Mahallesi'nde yer alan Kalıntoprak Mevkii Arkeolojik Yerleşimi 22.07.2020 - 8752

Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Bozhüyük Köyü, Yunus Emre Mahallesi,Köy Odasının koruma grubunun belirlenmesine ilişkin 22.07.2020- 8759

Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Üçlerkayası Köyü, 1033 parselde Üçlerkayası Çeşmesi 22.07.2020 - 8758

Afyonkarahisar İli, Merkez, Kozluca Köyü'nde ve tapunun 99 parselinde kayıtlı, Kozluca Köyü Camii (Hüseyin Ağa Camii) 22.07.2020 - 8731

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Kalıntoprak Mahallesi'nde yer alan Kalıntoprak Mevkii Arkeolojik Yerleşimi I.(Bir) ve III.(Üç) Derece Arkeolojik Siti'ne ilişkin hazırlanan kadastral sit krokisi hakkında alınan 22.07.2020 tarihli ve 8742 sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, Şuhut İlçesi,Yarışlı Köyü,306 ada,11 parselde yer alan I.(Bir) Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli Eski Hıdır Çeşmesinin Korunma Alanının Belirlenmesine ilişkin 22.07.2020 tarihli ve 8768 sayılı Kurul Kararı

Eskişehir İli, Beylikova İlçesi, Yukarıiğdeaağacı Mahallesinde, tapunun 2042 parselinde yer alan çamaşırhanenin tesciline ilişkin 24.07.2020 tarihli ve 8779 sayılı Kurul Kararı

Eskişehir İli, Mihalıççık İlçesi, Kavak Mahallesi Çalarası Mevkii Arkeolojik Yerleşimi'nin sit sınırlarının ve derecesinin güncellenmesine ilişkin 24.07.2020-8783

Eskişehir İli, Beylikova ilçesi, Yukaniğdeaağacı Mahallesinde yer alan çamaşırhane hakkında 24.07.2020 - 8813

Eskişehir İli, Beylikova İlçesi, Yukarıiğdeaağacı Mahallesinde, tapunun 2084 parselinde yer alan, Çamaşırhane'nin Tescili Hakkında 24.07.2020 - 8800

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Aşağısöğütönü Mahallesinde yer alan, Aşağısöğütönü Höyük ile ilgili 24.07.2020 - 8815

Eskişehir İli, Beylikova İlçesi, Yukarıiğdeaağacı Mahallesinde, Çamaşırhanenin Tescili Hakkında 24.07.2020 - 8779

Eskişehir İli, Mihalıççık İlçesi, İlave ve Revizyon İmar Planı çalışmaları kapsamında tescilli Camiiler ve Sivil Mimarlık Örneği teşkil eden yapılarla ilgili  korunma alanı krokisi hakkında 23.07.2020 tarihli ve 8784 sayılı Kurul Kararı

Bilecik İli, Söğüt İlçesi KayhanMahallesi'nde ve tapunun 8 ada, 1 parselinde kayıtlı taşınmaz hakkında 22.07.2020 - 8728

Bilecik İli, Osmaneli İlçesi, Günüören Köyü sınırları içinde Boyalıca Mevki Nekropolü 22.07.2020 - 8723

Bilecik İli, Merkez İlçesi,Karaağaç Köyü, mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliğine ait,149 ada,259 parsel ve 152 ada,1 parselde yer alan I.(Bir) Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli Karaağaç Köy Mezarlığının korunma alanı olarak belirlenmesi hakkında 22.07.2020 tarihli ve 8719 sayılı Kurul Kararı

Afyonkarabisar İli Bolvadin ilçesi Develikuyluş Mevkii ve Çay İlçesi, Akçeşme Mevkii sınırlan içerisinde yer alan  Antik Yol I'in sit sınuları hakkında  22.07.2020 tarihli ve 8755 sayılı Kurul Kararı


Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Demirciköy Mahallesi'nde Pürtekderesi Arkeolojik Alanı  adıyla III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline ilişkin 24.07.2020-8794 sayılı kurul kararı

Eskişehir İli, Beylikova ilçesi, Yukaniğdeaağacı Mahallesinde yer alan çamaşırhane hakkında 24.07.2020 tarihli ve 8813 Kurul Kararı