KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

EYLÜL

Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Gazlıgöl Beldesi, 103 parselde yer alan, Cilt Hamamı 25.09.2020 - 8980

Afyonkarahisar İli, Başmakçı İlçesi, Sarıköy Köyü sınırları içerisinde Sarıköy Arkeolojik Yerleşimi 25.09.2020 - 8987

Afyonkarahisar İli, Merkez, Kozluca Köyü'nde ve tapunun 99 parselinde kayıtlı, Kozluca Köyü Carnii 25.09.2020 - 8991

Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi, Arifi ye Mahallesi 'nde ve tapunun 12990 ada, 15 parselinde kayıtlı Reşadiye Camii Hakkında 23.09.020 - 8953

Eskişehir İli, Alpu İlçesi, Kemal Paşa Mahallesi, tapunun 387 ada, 1 parselinde kayıtlı, Caminin Minaresinin Tescili Hakkında 23.09.2020 - 8932

Eskişehir İli. Mahmudiye ilçesi. Balçıkhisar Mahallesi'nde Kızılöz Tepesi Mevkii Arkeolojik Alanı tescili Hakkında 23.09.2020 - 8935

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Kalkanlı Mahallesi'nde yer alan Kalkanlı Höyük hakkınd aKurul Kararı 23.09.2020 - 8950

Eskişehir İli, Alpu İlçesi, Ağaçhisar Mahallesi Ağaçhisar Nekropolü hakkında Kurul Kararı 23.09.2020 - 8934

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Çavlum Mahallesi yakınlarında tespit edilip tescil edilen Baştokay Pınarı Arkeolojik Alanı I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit sınırlarının işaretlendiği kadastral kroki hakkında alınan  23.09.2020 tarihli ve 8946 sayılı Kurul Kararı

Bilecik İli, Osmaneli ilçesi, Camicedit Mahallesi ve Selçik Köyü sınırları içerisinde Roma Dönemi Köprü Kalıntısının tesciline ilişkin 25.09.2020-8964

Bilecik İli, Merkez İlçesi, SelbUkü Köyü'nde özel mülkiyete ait 1222 parsel ile Kalaylıderesi Mevkii Mezar Yapısı 25.09.2020 - 8958

Bilecik İli, Osmaneli İlçesi, Günüören Köyü sınırları içerisinde tescil edilen "Boyalıca Mevkii Nekropolü" I.(Bir) Derece Arkelojik Sit sınırlarının işaretlendiği kadastral sit krokisinin uygun bulunması hakkında alınan 25.09.2020 tarihli ve 8963 sayılı Kurul Kararı