KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

AĞUSTOS

Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi'nde İncirli Mevkii İncirli Nekropol'üne ilişki 28- 08.2020 - 8902

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Özbunın Beldesi, 1051 parselde yer alan, mülkiyeti Özburun Belediyesine ait Eski Camii 'nin Tesciline 27.08.2020 - 8867

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Özburun Beldesi, 262 parselde yer alan, mülkiyeti Özburun Belediyesine ait Yeni Camii'nin - 27.08.2020 - 8868

Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Adaçal Tepe Mevkii, 38 ada, 239 parselde yer alan siperlerin bulunduğu alan 28.08.2020 - 8903

Afyonkarahisar İli, İscehisar İlçesi, Seydiler Beldesi, Akpınar Yaylası Mevkii Kaya Mekanı ile ilgili Kurul Kararı 28.8.2020 - 8908

Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Kumartaş (Erenler) Mahallesi'nde, Karaköprü Mevkii Roma Köprüsü ve Antik Yolu'nun Tesciline esas 28.08.2020 - 8892

Afyonkarahisar İli, Merkez, Kozluca Köyü'nde ve tapunun 99 parselinde kayıtlı, Kozluca Köyü Camii (Hüseyin Ağa Camii) hakkında Kurul Kararı 22.07.2020 - 8731

Eskişehir İli, Odunpazan İlçesi, Yukarı Çağlan Mahallesi'nde yer alan Arkeolojik Alan Hakkında 26.08.2020 - 8843

Eskişehir İli, Mahmudiye İlçe sınırları içerisinde kalan, Topkaya Tümülüsü ve Nekropolü 26.11.135 (26.08.2020 arihli ve 8836 sayılı Kurul Kararı).pdf

Eskişehir İli, Han İlçesi, Akhisar Mahallesi Yaylak Yeri Arkeolojik Yerleşimi 26.02.477 (26.08.2020 tarihli ve 8823 sayılı Kurul Kararı).pdf

Eskişehir İli, Beylikova İlçesi, Yukarıiğdeaağacı Mahallesinde, tapunun 2042 parselinde yer alan, Çamaşırhanenin Tescili Hakkında 26.08.442 (24.07.2020 tarihli ve 8799 sayılı Kurul Kararı).pdf

Eskişehir İli, Odunpazan İlçesi, Yukarı Çağlan Mahallesi'nde yer alan Arkeolojik Alan Hakkında 26.08.2020 - 8843

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İnönü Deresi Mevkii Kutsal Alanı 26.08.2020 - 8842 

Eskişehir İli, Han İlçesi, Akhisar Mahallesi ve Afyorikarahisar İli, İhsaniye İlçesi Kıyır Koyü'nde tespit edilen  Çullu Yaylası Arkeolojik Alam'nm I. (Bir) Derece Arkeolojik sit olarak tesciline ilişkin 26.08.2020 tarihli ve 8822 sayılı Kurul Kararı

Bilecik İli, Söğüt İlçesi, Tuzaklı Köyü'nde yer alan tescilli Bozkaya Arkeolojik Alanı I.(Bir) Derece Arkeolojik Siti'ne ilişkin hazırlanan sit sınırlarının aktarıldığı kadastral sit sınırı krokisi hakkında alınan 28.08.2020 tarihli ve 8882 sayılı Kurul Kararı

Bilecik İli, Söğüt İlçesi, Borcak Köyü sınırları içerisinde Çamyakası Arkeolojik Alanı Hakkında 28.08.2020 - 8884

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Özburun Beldesi'nde yer alan tescilli Dedeli Höyük TUmillüsü III. (Üç) Derece Arkeolojik Siti'ne ilişkin 28.08.2020 tarihli ve 8896 sayılı Kurul Kararı

Afyonk.arahisar İli, Çay İlçesi, İnli Köyü'nde ve tapunun 27 pafta 3982 parselinde yer alan İnli İlköğretim Okulu Hakkında 28.08.2020 tarihli ve 8900 sayılı Kurul Kararı

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Yassıhöyük Mahallesi'nde yer alan Tekyüğ,Çiftyüğ Tümülüsleri ve Yassıhöyük Arkeolojik Siti hakkında 26.08.2020- 8840 tarih sayılı kurul kararı

Bilecik İli, Osmaneli İlçesi, Düzmeşe Köyü'nde tespit edilen,Gölpar Mevkii Tümülüsü'nün I. (Bir) Derece Arkeolojik sit olarak tesciline ilişkin 28.08.2020 tarihli ve 8879 sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Ôzburun Beldesi, 1563 parselde yer alan, Şehitler Mezarlığının tesciline ilişkin 28.08.2020 tarihli ve 8894 tarih sayılı kurul kararı

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi Çavlum Mahallesi yakınlarında tespit edilen Baştokat Pınarı Arkeolojik Alanının tesciline ilişkin 26.08.2020 tarihli ve 8841 sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Özburun Beldesi'nde yer alan tescilli Dedeli Höyük Tümülüsü III. (Üç) Derece Arkeolojik Siti'ne ilişkin 28.08.2020 tarihli ve 8896 sayılı Kurul Kararı