KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

Mart

Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Savaş Mahallesi, 384 Ada 11 Parselde Kayıtlı Konutun 2. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 24.03.2021 Tarih ve 8150 Sayılı Karar

Batman İli, Hasankeyf İlçesi, Kültür Mahallesi, 1. Grup Yapı Olarak Tescilli Taşınmazların Korunma Alanının Güncelleştirilmesi ve Sayısallaştırılmasına İlişkin 24.03.2021 Tarih ve 8193 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Haberli Köyü, 131 Ada 1 Parselde Kayıtlı Meryem Ana Kilisesi'nin 1. Grup Yapı Olarak Tescili ve Korunma Alanının Belirlenmesine İlişkin 26.03.2021 Tarih ve 8222 Sayılı Karar

Batman İli, Gercüş İlçesi, Kırkat Köyü, Öteyaka Mezrası, 101 Ada 1 Parselde Kayıtlı 1. Grup Yapı Olarak Tescilli Kaya Yerleşimi'nin Korunma Alanının Belirlenmesine İlişkin 24.03.2021 Tarih ve 8196 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Haberli Köyü, 104 Ada 11 Parselde Kayıtlı 1. Grup Yapı Olarak Tescilli Mor Kavmi Kilisesi'nin Tescilinin Güncellenmesi ve Korunma Alanının Belirlenmesine İlişkin 26.03.2021 Tarih ve 8223 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Haberli Köyü, 135 Ada 20 Parselde Kayıtlı Mor Barsavmo Manastır Kilisesi'nin 1. Grup Yapı Olarak Tescili ve Korunma Alanının Belirlenmesine İlişkin 26.03.2021 Tarih ve 8221 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Merkez, Sur İlçesi, Camii Kebir Mahallesi, 332 Ada 11 Parselde Kayıtlı Konutun 2. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 24.03.2021 Tarih ve 8157 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Çukur Mahallesi, 465 Ada 6 Parselde Kayıtlı 1. Grup Yapı Olarak Tescilli Sinagog'un Tescilinin Güncellenmesi ve Korunma Alanının Belirlenmesine İlişkin 24.03.2021 Tarih ve 8185 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Merkez, Sur İlçesi, Özdemir Mahallesi, 20054 Ada 3 Parselde (mülga 189 ada, 21 parsel) Kayıtlı 1. Grup Yapı Olarak Tescilli Süleyman Nazif İlkokulu (Kilise) 'nun Kadastral Bilgilerinin Güncellenmesine İlişkin 24.03.2021 Tarih ve 8158 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Merkez, Yenişehir İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 877 Ada 14 Parselde (mülga 899 ada, 1 parsel) Kayıtlı 1. Grup Yapı Olarak Tescilli Kurt İsmail Paşa Camii Kadastral Bilgilerinin Güncellenmesine İlişkin 24.03.2021 Tarih ve 8168 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Merkez, Sur İlçesi, Dabanoğlu Mahallesi, 776 Ada 41 Parselde Kayıtlı Konutun 2. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 24.03.2021 Tarih ve 8159 Sayılı Karar

Batman İli, Beşiri İlçesi, İkiköprü Beldesi, Kiyanç Mahallesi, 132 Ada 1 Parselde Kayıtlı 1. Grup Yapı Olarak Tescilli Lojman Binası'nın Tescilinin Güncellenmesine İlişkin 24.03.2021 Tarih ve 8197 Sayılı Karar

Batman İli, Beşiri İlçesi, İkiköprü Beldesi, Kiyanç Mahallesi, 132 Ada 1 Parselde Kayıtlı 1. Grup Yapı Olarak Tescilli Lojman Binası'nın Korunma Alanının Güncellenmesine İlişkin 24.03.2021 Tarih ve 8198 Sayılı Karar

Elazığ İli, Merkez, Harput Mahallesi, 400 Ada 1 Parselde Kayıtlı 1 Nolu Konut (Osmanlı Konutu)'un 2. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 25.03.2021 Tarih ve 8207 Sayılı Karar

Elazığ İli, Merkez, Harput Mahallesi, 400 Ada 1 Parselde Kayıtlı Urartu Sarnıcı (Zindan)'nın 1. Grup Yapı Olarak Tesciline İlişkin 25.03.2021 Tarih ve 8208 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Haberli Köyü, 115 Ada 9 Parselde Kayıtlı Mor Kuryakus Kilisesi'nin 1. Grup Yapı Olarak Tescili ve Korunma Alanının Belirlenmesine İlişkin 26.03.2021 Tarih ve 8224 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Haberli Köyü, 113 Ada 19 Parselde Kayıtlı Mor İzozoyel ve Mor Yoreth Kiliselerinin 1. Grup Yapı Olarak Tescili ve Korunma Alanının Belirlenmesine İlişkin 26.03.2021 Tarih ve 8228 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Haberli Köyü, 128 Ada 2 Parselde Kayıtlı 1. Grup Yapı Olarak Tescilli Mor Şalito Kilisesi'nin Tescilinin Güncellenmesi ve Korunma Alanının Belirlenmesine İlişkin 26.03.2021 Tarih ve 8227 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Haberli Köyü, 107 Ada 12 Parselde Kayıtlı 1. Grup Yapı Olarak Tescilli Mor Tuğma Kilisesi'nin Tescilinin Güncellenmesi ve Korunma Alanının Belirlenmesine İlişkin 26.03.2021 Tarih ve 8229 Sayılı Karar

Şırnak İli, İdil İlçesi, Haberli Köyü, 109 ada 2 Parselde Kayıtlı 1. Grup Yapı Olarak Tescilli Mor Dodo Kilisesi'nin Tescilinin Güncellenmesi ve Korunma Alanının Belirlenmesine İlişkin 26.03.2021 Tarih ve 8225 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, Altunakar Köyü, 32 Parselde Kayıtlı 2. Grup Yapı Olarak Tescilli Güzel Şeyh Kasrı'nın Korunma Alanının Belirlenmesine İlişkin 24.03.2021 Tarih ve 8188 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Alluz Mahallesi, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescilli Alluz (Karacık) Höyüğü'nün Tescilinin Güncellenmesine İlişkin 24.03.2021 Tarih ve 8192 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Silvan İlçesi, Çatakköprü Mahallesi ve Batman İli, Kozluk İlçesi, Yeniçağlar Köyü, Tescilli Tarihi Malabadi Köprüsü'nün Korunma Alanının Güncelleştirilmesi ve Sayısallaştırılmasına İlişkin 24.03.2021 Tarih ve 8190 Sayılı Karar

Diyarbakır İli, Eğil İlçesi, Selman Köyü, 198 Ada 1 ve 2 Parseller ile 101 Ada 1 Parselde Kayıtlı Seri Levi İşlikleri ve Sarnıçları'nın 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tesciline İlişkin 24.03.2021 Tarih ve 8191 Sayılı Karar

Elazığ İli, Merkez İlçesi, Yalınız Köyü, 113 Ada 20, 21, 22, 23 ve 24 Parsellerde Kayıtlı Yalınız Höyüğü'nün 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tesciline İlişkin 25.03.2021 Tarih ve 8211 Sayılı Karar

Elazığ İli, Merkez İlçesi, Yedigöze Köyü, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2093, 2094, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2190, 2193, 2194, 2195, 2239, 2243 ve 2242 Parsellerde Kayıtlı Yedigöze Höyüğü'nün 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tesciline İlişkin 25.03.2021 Tarih ve 8212 Sayılı Karar

Elazığ İli, Merkez İlçesi, Yurtbaşı (Hoğu) Beldesi, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3242, 3243, 3244, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3291, 3292, 3293, 3296, 3297, 3298, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3343, 3341, 3342, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3476, 4999 ve 5301 Parsellerde Kayıtlı Hoğu Höyüğü'nün 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tesciline İlişkin 25.03.2021 Tarih ve 8213 Sayılı Karar