KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

BALIKESİR

Balıkesir ili, Havran ilçesi, Mescit Mahallesi, Havran Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, Kentsel Sit Alanında, 3423C-D pafta, 100 ada, 8 parselde yer alan yapının "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tesciline ilişkin; 14.01.2016 tarih ve 5288 sayılı Kurul Kararı.pdf 

Balıkesir ili, Manyas ilçesi, Çavuşköy 1. ve 2. derece Arkeolojik Sit alanının sınırlarının genişletilmesi ve Kalebayırı Tümülüsü 1 .ve 3.derece Arkeolojik Sit alanıyla bütünleştirilmesine ilişkin; 14.01.2016 tarih ve 5292 sayılı Kurul Kararı.pdf

Balıkesir ili, İvrindi ilçesi, Ayaklı mahallesi, Kuyruklu mevkiinde, Sarıçam Devlet Ormanı içerisindeki 101 ada-185 parsel ile 12 ve 13 parselleri kısmen kapsayan alana 1.Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline ilişkin; 14.01.2016 tarih ve 5293 sayılı Kurul Kararı.pdf

Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Bakacak mahallesindeki, orman mülkiyetinde bulunan 0 pafta-2018 parseldeki bakavaktepenin 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine ilişkin; 14.01.2016 tarih ve 5295 sayılı Kurul Kararı.pdf.

Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Ballıpınar Mahallesi, Kirazlı Manastır Mevkii'nde Devlet Ormanı vasıflı, Hazine mülkiyetindeki Hl9b.4d pafta, 158 ada, 634 parselde tescilli Kirazlı Manastırı'nın çevresi koruma alanı belirlenmesine ilişkin; 14.01.2016 tarih ve 5299 sayılı Kurul Kararı.pdf.

Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Karakol Mahallesi, I19b23c pafta, 188 parselde mera alanında bulunan Tescilli Yel Değirmenlerine ilişkin;  
28.01.2016 tarih ve 5375 sayılı Kurul Kararı.pdf

Balıkesir İli, Erdek İlçesi, Yukarıyapıcı Mahallesi'nde gerçekleştirilen tespit çalışmasına ilişkin; 18.02.2016 tarih ve 5450 sayılı Kurul Kararı.pdf

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Hayrettin Paşa Mahallesi, 18 pafta, 154 ada, 72 parselde, Ayvalık Kentsel Sit Alanı ve Koruma Amaçlı İmar Planı dahilinde yer alan özel mülkiyetteki yapının tesciline ilişkin;  
24.06.2016 tarih ve 5602 sayılı Kurul Kararı.pdf

Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi, Konakpınar Mahallesi 101 ada, 307 parselde yer alan İlkokul binasının;  101 ada, 517-518(E:S06) parseller yer alan ortaokul binasının tesciline ilişkin; 30.04.2016 tarih ve 5773 sayılı Kurul Kararı.pdf

Balıkesir İli, Kepsut İlçesi, Durak Mahallesi, 120C01D2 pafta, 102 ada, 400 nolu özel mülkiyetli parselin 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline ilişkin; 30.04.2016 tarih ve 5775 sayılı Kurul Kararı.pdf

Balıkesir İli, Sındırgı İlçesi, Eğridere Mahallesi, Kocadağ Devlet Ormanı sınırlan içindeki 439 ada, 1 parselde yer alan Eğridere Köprüsünün; "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tescil edilmesine ilişkin; 30.04.2016 tarih ve 5780 sayılı Kurul Kararı.pdf

Balıkesir İli, Sındırgı İlçesi, Eğri dere Mahallesi, Kocadağ Devlet Ormanı sınırlan içindeki 439 ada, l parselde yer alan Tarihi Küçük Köprünün (Karadere ) 7.maddesi gereğince "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tescil edilmesine ilişkin; 30.04.2016 tarih ve 5781 sayılı Kurul Kararı.pdf

Balıkesir ili, Altıeylül ilçesi, Ayvatlar mahallesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İ19c05c-İ20d01d pafta, 925 parsel ve çevresine yönelik olarak Kurulumuzun 10.04.2015/4350 sayılı kararı gereğince, khamosorion tipi kaya mezarının "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tesciline ilişkin;  14.05.2016 tarih ve 5834 sayılı Kurul Kararı.pdf

Balıkesir ili, Ayvalık ilçesi, Merkez, Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, kentsel sit alanmda, Hayrettinpaşa mahallesi, 19 pafta, 422 ada, 1 O parselde yer alan, özel mülkiyetteki binanın "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tesciline ilişkin; 29.06.2016 tarih ve 5989 sayılı Kurul Kararı.pdf

Balıkesir İli, Küpeler Mahallesi, 135 Ada, 123-124-125 parseller ve Ertuğrul Mahallesi, 104 Ada, 188 Parselin I.Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline ilişkin; 01.10.2016 6183 karar.pdf

Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Düzoba mahallesi, Kirazeğleksırtları mevkinde bulunan 112 ada-232 parsel tümülüsün bulunduğu alanın 1.derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine ilişkin; 01.10.2016 tarih ve 6175 sayılı Kurul Kararı.pdf

Balıkesir ili, Edremit ilçesi, Uygulama İmar Planı kapsamında, sit dışında, Gazicelal mahallesinde, 19 parseldelci "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" şerhinin iptal edilerek 18 parsele "korunması  gerekli taşınmaz kültür varlığı" şerhinin konulmasına ilişkin; 14.10.2016- 6239 karar.pdf

Balıkesir ili, Susurluk ilçesi sınırları içerisinde sit dışında bulunan Tarihi Köprünün; tesciline ilişkin; 30.12.2016 Tarih ve 6536 Sayılı Kurul Kararı.pdf

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 41 pafta, 1134 ada, 1 parselde yer alan yapının:  05.11.2016-6336 sayılı Karar.pdf

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Sakarya Mahallesi, 21 pafta, 359 ada, 3 parselde yer alan yapının; 01.06.2016-5886 sayılı Karar.pdf

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Hayrettinpaşa Mahallesi yapının koruma grubunun belirlenmesine ilişkin; 29.06.2016-5977 sayılı Karar.pdf

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Hayrettinpaşa Mahallesi, 19 pafta, 411 ada, 11 parsele ilişkin; 29.06.2016-5978 sayılı Karar.pdf

Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi, Ayvatlar Mahallesi, 925, 1164, 1165 Parsellere ilişkin; 14.05.2016-5834 sayılı Kurul kararı.pdf