KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

HAZİRAN

Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Bahçeçik Köyü, 118 ada 29 parseldeki taşınmazın sayısallaştırmasına dair 28.06.2022 tarih ve 3536 sayılı Kurul kararı.pdf 3536 (2).pdf 3536.pdf

Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Gedikli Köyü, 114 ada 60 parseldeki taşınmazın sayısallaştırmasına dair 28.06.2022 tarih ve 3537 sayılı Kurul kararı..pdf3537 (2).pdf 3537 (3).pdf 3537.pdf

Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Üçkaya Köyü, 141 ada 157,164,167,168,169,170,171,172,173 parsellerdeki sit alanının sayısallaştırmasına dair 28.06.2022 tarih ve 3538 sayılı Kurul kararı..pdf3538 (2).pdf 3538 (3).pdf 3538.pdf

Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Yüceotak Köyü, 145 ada 7 parseldeki taşınmazın sayısallaştırmasına dair 28.06.2022 tarih ve 3538 sayılı Kurul kararı..pdf 3539 (3).pdf 3539.pdf

Ardahan İli, Posof İlçesi, Sarıdarı Köyü, 104 ada 11 parseldeki sit alanının sayısallaştırmasına dair 28.06.2022 tarih ve 3540 sayılı Kurul kararı..pdf 3540 (2).pdf 3540.pdf

Ardahan İli, Posof İlçesi, Binbaşı Eminbey Köyü, 121 ada 44,47,48,49 parsellerdeki sit alanının sayısallaştırmasına dair 28.06.2022 tarih ve 3541 sayılı Kurul kararı..pdf 3541 (2).pdf 3541.pdf

Ardahan İli, Hanak İlçesi, Koyunpınar Köyü, 121 ada 11,18 parsellerdeki sit alanının sayısallaştırmasına dair 28.06.2022 tarih ve 3542 sayılı Kurul kararı..pdf 3542 (2).pdf 3542.pdf

Ardahan İli, Posof İlçesi, Erim Köyü, 101 ada 185 parseldeki taşınmazın sayısallaştırmasına dair 28.06.2022 tarih ve 3543 sayılı Kurul kararı..pdf 3543 (2).pdf

Ardahan İli, Göle İlçesi, Büyük Altınbuşak Köyü, 126 ada 8 parseldeki taşınmazın sayısallaştırmasına dair 28.06.2022 tarih ve 3544 sayılı Kurul kararı..pdf 3544.pdf

Ardahan İli, Merkez İlçesi, Halilefendi Mahallesi, 359 ada 1,3 parseller ile 110 ada, 386 parseldeki taşınmazın sayısallaştırmasına dair 28.06.2022 tarih ve 3547 sayılı Kurul kararı..pdf 3547 (2).pdf 3547.pdf

Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İnönü Mahallesi, 582 ada 44 parseldeki taşınmazın sayısallaştırmasına dair 28.06.2022 tarih ve 3548 sayılı Kurul kararı..pdf 3548 (2).pdf 3548.pdf

Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İnönü Mahallesi, 589 ada 9 parseldeki taşınmazın sayısallaştırmasına dair 28.06.2022 tarih ve 3549 sayılı Kurul kararı..pdf 3549 (2).pdf 3549.pdf

Kars İli, Selim İlçesi, Toygun Köyü, 101 ada 167 parseldeki sit alanının sayısallaştırmasına dair 28.06.2022 tarih ve 3550 sayılı Kurul kararı..pdf 3550 (2).pdf 3550.pdf

Kars İli, Selim İlçesi, Eskigazi Köyü, 114 ada 3 parseldeki sit alanının sayısallaştırmasına dair 28.06.2022 tarih ve 3551 sayılı Kurul kararı..pdf 3551 (2).pdf 3551.pdf

Kars İli, Akyaka İlçesi, Kalkankale Köyündeki kadastro harici alandak kalan köprünün sayısallaştırmasına dair 28.06.2022 tarih ve 3553 sayılı Kurul kararı..pdf 3553 (2).pdf 3553.pdf

Kars İli, Akyaka İlçesi, Çetindurak Köyü, 103 ada 75 parseldeki taşınmazın sayısallaştırmasına dair 28.06.2022 tarih ve 3555 sayılı Kurul kararı..pdf 3555 (2).pdf 3555.pdf

Kars İli, Selim İlçesi, Yassıca Köyü, 101 ada 30 parsel ve 110 ada 50,52,54 parsellerdeki sit alanının sayısallaştırmasına dair 28.06.2022 tarih ve 3558 sayılı Kurul kararı..pdf 3558 (2).pdf 3558.pdf

Kars İli, Selim İlçesi, Yassıca Köyü, 108 ada 35,36 parsel ve 117 ada 7,8,11,12,13 parsellerdeki sit alanının sayısallaştırmasına dair 28.06.2022 tarih ve 3559 sayılı Kurul kararı..pdf 3559 (2).pdf 3559.pdf

3560-Kars İli, Selim İlçesi, Koşapınar Köyü, 431,433,434,435 parsellerdeki sit alanının sayısallaştırmasına dair 28.06.2022 tarih ve 3560 sayılı Kurul kararı..pdf 3560 (2).pdf 3560.pdf

Kars İli, Selim İlçesi, Yolgeçmez Köyü, 110 ada 2,17 parsellerdeki sit alanının sayısallaştırmasına dair 28.06.2022 tarih ve 3561 sayılı Kurul kararı..pdf 3561 (2).pdf 3561.pdf

- Kars İli, Merkez İleçsi, Kaleiçi Mahallesi, 71 ada 4 parseldeki taşınmazın yapı grubunun belirlenmesine dair 29.06.2022 tarih ve 3580 sayılı Kurul kararı..pdf 3580.pdf