KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

1-Ocak Ayı Tescil Kararları

1Adana İli, Seyhan İlçesi, Kayalıbağ Mahallesi, 26009 Sokak 237 ada 67, 68, 69 parsellerde Tescil 27.01.2022-14430 sayılı Karar(01.00.1351).pdf

1Mersin İli, Tarsus İlçesi, Camicedit Mahallesi, 121 ada 32 parselde Tescil 24.01.2022-14325 sayılı Karar (33.06.1189).pdf

Adana ili, Ceyhan ilçesi, Azizli Mahallesi sınırlarında kalan, 131 ada 8 nolu parselde Tescil 27.01.2022-14415 sayılı Karar(01.02.1116).pdf

Adana İli, Sarıçam İlçesi, Cihadiye Mahallesi, 227, 228, 230, 231, 238, 239 parsellerde ve tapulama harici alanda Tescil 27.01.2022-14435 sayılı Karar(01.18.509).pdf

Adana İli, Sarıçam İlçesi, İstiklal Mahallesi, 18261 Ada 143 nolu parselde Tescil 27.01.2022-14438 sayılı Karar(01.18.512).pdf

Adana İli, Sarıçam İlçesi, Küçükbaklalı Mahallesi, tapulama harici alanda kuyu Tescili 27.01.2022-14437 sayılı Karar.pdf

Adana İli, Sarıçam İlçesi, Küçükbaklalı Mahallesi, tapulama harici alanda mezar Tescili 27.01.2022-14436 sayılı Karar(01.18.510).pdf

Adana İli, Yumurtalık İlçesi, Demirtaş Mahallesi, 151 ada 9 parsel, 151 ada 7 parsel, 150 ada 1 ve 151 ada 8 parsellerde tespit edilen arkeolojik alan Tescili 27.01.2022-14409 sayılı Karar(01.12.728).pdf

Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Civanyaylağı Mahallesi 139 ada 16 parselde Tescil 25.01.2022-14368 sayılı Karar(33.00.991).pdf

Mersin ili, Akdeniz İlçesi, Yaka Mahallesi 162 ada 1 parsel su kuyusunun Tescili 25.01.2022-14367 sayılı Karar (33.00.988).pdf

Mersin ili, Erdemli ilçesi, Kumkuyu Yemişkumu Mahallesi 176 ada 66 parselde Tescil 25.01.2022-14340 sayılı Karar(33.02.976).pdf

Mersin ili, Erdemli ilçesi, Kumkuyu Yemişkumu Mahallesi 176 ada 47 ve 81 ve 176 ada 83 parselde Tescil 25.01.2022-14339 sayılı Karar(33.02.974).pdf

Mersin ili, Erdemli ilçesi, Yeniyurt Mahallesi, 102 ada 398 parselin bır kısmında tespiti yapılan işlik ve sarnıc Tescili 25.01.2022-14351 sayılı Karar(33.02.1543).pdf

Mersin İli, Mut İlçesi, Topluca Mahallesi, 1321 parselde köprü Tescili 24.01.2022-14309 sayılı Karar(33.04.271).pdf

Mersin İli, Silifke İlçesi Yeğenli Mahallesi, Kekeç Mevkiinde 1880 parselde Tescil 26.01.2022-14392 sayılı Karar(33.05.2827).pdf

Mersin ili, Silifke ilçesi, Hasanaliler Mahallesi, 150 ada 59 parselde İşlik Tescili 26.01.2022-14400 sayılı Karar(33.05.2889).pdf

Mersin İli, Silifke İlçesi, İmamlı Mahallesi, Tapu Tescil Harici Alan ve , 221 ada 11 parsel ile 221 ada 12, 13 parsellerde arkeolojik alan Tescili 26.01.2022-14389 sayılı Karar(33.05.2726).pdf

Mersin ili, Silifke İlçesi, İmamuşağı Mahallesi 4910 nolu orman parselinde mezar Tescili 26.01.2022-14396 sayılı Karar(33.05.2842).pdf

Mersin İli, Silifke İlçesi, Kocapınar Mahallesi 161 ada 37(eski 159), 161 ada 36(eski 165), 161 ada 35(eski 164) parsellerde arkeolojik alan Tescili26.01.2022-14383sayılı Karar(33.05.2590).pdf

Mersin İli, Silifke ilçesi, Mukaddem mahallesi, 111 ada 68 parselin yan parseli olan 111 ada 99 parselde Tescil26.01.2022-14384 sayılı Karar 33.05.2617).pdf

Mersin ili, Silifke ilçesi, Taşucu Mahallesi, işlik yeri Tescili 26.01.2022-14387 sayılı Karar(33.05.2696).pdf

Mersin İli, Tarsus İlçesi, Çukurbağ Mahallesi, Çevlik Mevkii, 107 ada 74 parselde bir adet, tescil harici alanlarda üç adet kaya mezarı Tescili24.01.2022-14327 sayılı Karar(33.06.1325).pdf

Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, 223 ada 3 ve 217 ada 1 parsellerde Tescil 25.01.2022-14356 sayılı Karar(33.11.333).pdf

Mersin ili, Silifke ilçesi, Sömek Mahallesi, 119 ada 144 parselde Lahit Mezarın Tescili 26.01.2022-14382 sayılı Karar(33.05.2410).pdf