KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

KIRKLARELİ


* Kırklareli-Vize-Namık Kemal Mahallesi, 340 Ada, 6 Parselde Bulunan Sofi Bekir Ağa Mescidinin Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesi, Grup Tayininin Yapılması ve Koruma Alanının Belirlenmesine İlişkin 15.01.2019 Tarih ve 5647 Sayılı Karar

* Kırklareli-Merkez-Tellakzade Mahallesinde Bulunan Su Yolu ve Tünellerinin 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 11.02.2019 Tarih ve 5708 Sayılı Karar

* Kırklareli-Vize-Mehmet Akif Mahallesi, 237 Ada, 8 Parselde Bulunan Örtülü Çeşmenin Koruma Alanının Belirlenmesine İlişkin 11.02.2019 Tarih ve 5711 Sayılı Karar

* Kırklareli-Merkez-Tellakzade-Hacızekeriya-Karahıdır-Hamidiye Mahallelerinde Bulunan 12 Adet Koruganın Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesi, Grup Tayinlerinin Yapılması ve Koruma Alanlarının Belirlenmesine İlişkin 25.02.2019 Tarih ve 5737 Sayılı Karar

* Kırklareli-Merkez-Karakaş Mahallesi, 72 Ada, 7 ve 11 Parseller ile 734 Ada, 18 Parselde Bulunan Tescilli Taşınmazların Koruma Alanlarının Belirlenmesine İlişkin 25.02.2019 Tarih ve 5741 Sayılı Karar

* Kırklareli-Merkez-Camiikebir-Karakaş-Hacızekeriya-Yapraklı Mahallelerinde Bulunan Tescilli Taşınmazların Koruma Alanlarının Belirlenmesine İlişkin 25.02.2019 Tarih ve 5742 Sayılı Karar

* Kırklareli-Kofçaz-Kocatarla Köyünde Bulunan Onbaşı Bayırı Tümülüsünün Kadastral Bilgisinin Düzeltilmesine İlişkin 25.02.2019 Tarih ve 5749 Sayılı Karar

* Kırklareli-Pınarhisar-Akören Köyü, 101 Ada, 12 Parselde Bulunan Kemerli Taş Çeşme ile Tapulama Harici Alanda Bulunan Yol Çeşmesinin Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesi ve Grup Tayinlerinin Yapılmasına İlişkin 12.03.2019 Tarih ve 5801 Sayılı Karar

* Kırklareli-Merkez-Haticehatun Mahallesinde Bulunan Tescilli Taşınmazların Koruma Alanlarının Belirlenmesine İlişkin 25.03.2019 Tarih ve 5814 Sayılı Karar

* Kırklareli-Lüleburgaz-Büyükkarıştıran Beldesi, 203 Ada, 39 ve 40 Parsellerde Bulunan İkiz Höyükler A-B Tümülüslerinin 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 16.04.2019 Tarih ve 5882 Sayılı Karar

* Kırklareli-Kofçaz-Kocayazı Köyünde Bulunan 3 (Üç) Adet Koruganın Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesi, Koruma Alanlarının Belirlenmesi ve Grup Tayinlerinin Yapılmasına İlişkin 16.04.2019 Tarih ve 5890 Sayılı Karar

* Kırklareli-Pınarhisar-Akören Köyü, 102 Ada, 1 Parselde Bulunan Akören Camii ve Haziresi ile 102 Ada, 6 Parselde Bulunan Camii Çeşmesi'nin Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesi ve Grup Tayinlerinin Yapılmasına İlişkin 16.04.2019 Tarih ve 5884 Sayılı Karar

* Kırklareli-Vize-Kıyıköy Beldesi, 259 Ada, 7 Parselde Bulunan Mezarlığın Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesi ve Koruma Alanının Belirlenmesine İlişkin 16.04.2019 Tarih ve 5889 Sayılı Karar

* Kırklareli-Merkez-Hacızekeriya Mahallesi, 436 Ada, 90 Parselde Bulunan 5 Nolu Korugan Yapısının Koruma Alanının Revize Edilmesine İlişkin 22.05.2019 Tarih ve 5978 Sayılı Karar

* Kırklareli-Merkez-Karacaibrahim Mahallesi, 15 Ada, 39 Parselde Bulunan Tescilli Taşınmazın Grup Tayininin Yapılmasına İlişkin 22.05.2019 Tarih ve 5983 Sayılı Karar

* Kırklareli-Merkez-Camikebir Mahallesi, 718 Ada, 18 Parselde Bulunan Kuyunun Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesi ve Grup Tayininin Yapılmasına İlişkin 22.05.2019 Tarih ve 5985 Sayılı Karar

* Kırklareli-Demirköy-Hamdibey Köyü, Tapulama Harici Alanda Bulunan Dolmenin Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesi, Grup Tayininin Yapılması ve Koruma Alanının Belirlenmesine İlişkin 22.05.2019 Tarih ve 5991 Sayılı Karar

* Kırklareli-Demirköy-Boztaş-Yiğitbaşı Köyleri Arasında, Tapulama Harici Alanda Bulunan Volçan Yolu Tümülüsünün 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 22.05.2019 Tarih ve 5992 Sayılı Karar

* Kırklareli-Lüleburgaz-Tatarköy Köyü, 209 Parselde Bulunan Tatarköy Mezarlığının Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesi ve Koruma Alanının Belirlenmesine İlişkin 22.05.2019 Tarih ve 5998 Sayılı Karar

* Kırklareli-Merkez-Üsküp Beldesinde Bulunan Bayraktepe Tümülüsünün Kadastral Bilgilerinin Düzeltilmesine İlişkin 25.06.2019 Tarih ve 6038 Sayılı Karar

* Kırklareli- Lüleburgaz-Ayvalı Köyü, 636 Parselde Bulunan Ayvalı Mezarlığının Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 25.06.2019 Tarih ve 6051 Sayılı Karar

* Kırklareli-Lüleburgaz-Sarıcaali Köyü, 573 Parselde Bulunan Sarıcaali Kuzey Mezarlığının Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesi ve Koruma Alanının Belirlenmesine İlişkin 25.06.2019 Tarih ve 6052 Sayılı Karar

* Kırklareli-Pınarhisar-Camikebir ve Dere Mahallelerinde Bulunan Pınarhisar Kalesi Burçları İle Sur Kalıntılarının Sit Alanı Revizyonu, Koruma Grubu Tayini ve Anıt Yapıların Tescilinin Devamına İlişkin 25.06.2019 Tarih ve 6054 Sayılı Karar

* Kırklareli-Vize-Kıyıköy Beldesi, Kale Mahallesi, 247 Ada 9 Parselde Bulunan Taşınmazların Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesi ve Grup Tayinlerinin Yapılmasına İlişkin 25.06.2019 Tarih ve 6059 Sayılı Karar

* Kırklareli-Vize-Kıyıköy Beldesi, Kale Mahallesi, 234 Ada, 32 Parselde Bulunan Taşınmazların Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesi ve Grup Tayinlerinin Yapılmasına İlişkin 25.06.2019 Tarih ve 6061 Sayılı Karar

* Kırklareli- Merkez-Haticehatun Mahallesi, Sveti Nikolas Kilisesi Tescili ve Koruma Alanı İlan Edilmesine İlişkin 24.07.2019 Tarih ve 6150 Sayılı Karar

* Kırklareli-Pınarhisar- Kaynarca Beldesi, Kentsel Sit Alanı İlan Edilmesi ve 37 Adet Taşınmazın Tescili ile Grup Tayinine İlişkin 23.07.2019 Tarih ve 6122 Sayılı Karar

Kırklareli ili, Merkez ilçesi, Kuzulu Köyü, tescilli 122 ada 19 parsel, Korunma Alanının İlan Edilmesine İlişkin 03.09.2019 tarih ve 6189 sayılı karar

Kırklareli ili, Merkez ilçesi, İnece Beldesi, 4367 parsel, Kemal Paşa Camii Tescili ve Korunma Alanı İlan Edilmesine İlişkin 03.09.2019 tarih ve 6190 sayılı karar

Kırklareli ili, Merkez ilçesi, Haticehatun mahallesi, 196 ada 28 parsel, Korunması Gerekli Kültür Varlığı Tescilinin İlan Edilmesine İlişkin 03.09.2019 tarih ve 6192 sayılı karar

Kırklareli ili, Merkez ilçesi, Kızılcıkdere Köyü, 3119 parsel, Korunması Gerekli Kültür Varlığı Tescilinin ve Korunma Alanının İlan Edilmesine İlişkin 03.09.2019 tarih ve 6193 sayılı karar

Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Alacaoğlu Köyü, 1091 parsel, Korunması Gerekli Kültür Varlığı Tescilinin ve Korunma Alanının İlan Edilmesine İlişkin 03.09.2019 tarih ve 6197 sayılı karar

Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Ceylanköy Köyü, 1674 parsel, Korunması Gerekli Kültür Varlığı Tescilinin ve Korunma Alanının İlan Edilmesine İlişkin 03.09.2019 tarih ve 6198 sayılı karar

Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Davutlu Köyü, 411 parsel, Korunması Gerekli Kültür Varlığı Tescilinin ve Korunma Alanının İlan Edilmesine İlişkin 03.09.2019 tarih ve 6199 sayılı karar

Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Eskibedir Köyü, 139 ada 19 parsel, Korunması Gerekli Kültür Varlığı Tescilinin ve Korunma Alanının İlan Edilmesine İlişkin 03.09.2019 tarih ve 6200 sayılı karar

Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Karamusul Köyü, 165 ada 60-63 parseller, Korunması Gerekli Kültür Varlığı Tescilinin ve Korunma Alanının İlan Edilmesine İlişkin 03.09.2019 tarih ve 6201 sayılı kara

Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Kayabeyli Köyü, 1213-1214 parseller, Korunması Gerekli Kültür Varlığı Tescilinin ve Korunma Alanının İlan Edilmesine İlişkin 03.09.2019 tarih ve 6202 sayılı karar

Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Ovacık Köyü, 74 parsel, Korunması Gerekli Kültür Varlığı Tescilinin ve Korunma Alanının İlan Edilmesine İlişkin 03.09.2019 tarih ve 6203 sayılı karar

Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Eskitaşlı Köyü, 152 ada 16 parsel, Korunması Gerekli Kültür Varlığı Tescilinin ve Korunma Alanının İlan Edilmesine İlişkin 03.09.2019 tarih ve 6205 sayılı karar

Kırklareli ili, Pınarhisar ilçesi, Akören Köyü, Tescilli Yapıların Korunma Alanının İlan Edilmesine İlişkin 03.09.2019 tarih ve 6209 sayılı karar

Kırklareli ili, Vize ilçesi, Okçular Köyü, 137 ada 17 parsel, Kocadere-İndere Mağarası 1.derece arkeolojik sit alanı Tescilinin İlan Edilmesine İlişkin 03.09.2019 tarih ve 6214 sayılı karar

Kırklareli ili, Vize ilçesi, Kıyıköy Beldesi,Cumhuriyet Mahallesi, 249 ada 5 parsel, Korunması Gerekli Kültür Varlığı Tescilinin İlan Edilmesine İlişkin 03.09.2019 tarih ve 6218 sayılı karar

* Kırklareli ili, Merkez ilçesi, Asilbeyli Köyü,1996-1997-1998 Parsellerde, 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 23.09.2019 tarih ve 6253 sayılı karar

* Kırklareli ili, Vize ilçesi, Okçular Köyü, 145 Ada, 2 Parselde Yer Alan,Okçular Camii Haziresi'nin Korunması Gerekli Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesi ve Korunma Alanının Belirlenmesine İlişkin 23.09.2019 tarih ve 6258 sayılı karar

* Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Dere Mahallesi,254 Ada 41 Parsel ile 254 Adanın 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 25.09.2019 tarih ve 6291 sayılı karar


*Kırklareli ili, Merkez ilçesi, Demircihalil Köyü,141 Ada, 31 Parselde Yer Alan,Demircihalil Nekropol Alanının 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 21.10.2019 tarih ve 6298 sayılı karar

*Kırklareli ili, Demirköy ilçesi, Hamdibey Mahallesi,242 Ada 22,23,24,26,27,47 Parsellerin DemirKöy Dökümhananesi 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescil Edilmesine İlişkin 21.10.2019 tarih ve 6300 sayılı karar

* Kırklareli ili, Merkez ilçesi, Karacaibrahim Mahallesi, 587 Ada, 15-16-105-126 Parsellerde Yer Alan,Tescilli Korugan A-B-C Yapılarının Korunma Alanlarının Belirlenmesine İlişkin 27.11.2019 Tarih ve 6436 Sayılı Karar

* Kırklareli ili, Babaeski ilçesi,Karabayır Köyü, 635 Parselde Yer Alan Koruganın, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilmesi, Grup Tayininin  Yapılması ve Koruma Alanının Belirlenmesine İlişkin 27.11.2019 Tarih ve 6442 Sayılı Karar