KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

EKİM

Afyonkarahisar İli, Merkez, Karaman Mahallesi Rıza Çerçel Kültür Merkezi (Eski Halkevi Binası) binasını hakkında Kurul Kararı 27.10.2020 - 9079
 
Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesi,Hamidiye ve Kurucaova Köyleri arasında Üçtepe Mevki Üçtepe Siperleri 27.10.2020 - 9064

Afyonkarahisar İli, Merkez ilçesi, Çıkrık Beldesi, Karakuyu Mevkii sınırları içerisinde Karakuyu Höyük'ün tescili hakkında 27.10.2020 - 9056

Afyonkarahisar İli. Merkez, Belkaracaören Köyü sınırları içerisinde Yayla Yolu Deresi Mevkiinde 27.10.2020 - 9054

Bilecik İli, Merkez Kızıldamlar Köyü, Zindan Kaya Mevkiinde Bulunan Nekropol Hakkında 27.10.2020 - 9042

Bilecik İli, Söğüt İlçesi, Borcak ve Çaltı Köyleri sınırlan içerisinde yer alan Çamyakası Arkeolojik Alanına ilişkin 27.10.2020 - 9049

Bilecik İli, Osmaneli İlçesi, Düzmeşe Köyü'nde tespit edilen Gölpar Mevkii Tümülüsü 28.08.2020 - 8879 

Bilecik İli, Osmaneli İlçesi, Bereket Köyü, 109 ada 1 parselde yer alan alan taşınmaz 27.10.2020 - 9047

Bilecik İli, Merkez, Gazipaşa Mahallesi, 150 ada, 4 parselde yer alan yapı 27.11.2020 - 9154 

Bilecik tli, Osmaneli İlçesi, Camicedit Mahallesinde,111 ada, 29 parselde kayıtlı  taşınmazın tescilden düşürülmesine ilişkin 27.10.2020 tarihli ve 9045 sayılı Kurul Kararı

Bilecik İli, Osmaneli İlçesi, Bereket Köyü, mülkiyeti Bereket Köy Tüzel Kişiliğine ait, 109 ada, 1 parselde yer alan, tescilli Bereket Köy Mezarlığı'nın korunma alanı sınırları hakkında alınan 27.10.2020 tarihli ve 9047 sayılı Kurul Kararı

Eskişehir İli, Seyitgazi İlçesi, Yenikent Mahallesi'nde yer alan Küllüoba Höyük 1. (Bir) Derece Arkeolojik sit derecesi güncellemesi hakkında 26.10.2020 - 9014

Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Süpren Mahallesi'ııde Süpren Höyük Antik Yerleşimi ve Nekropol Alanı hakkında 26.10.2020 - 9022

Eskişehir İli, Mihalıççık. İlçesi, Karaçam Mahallesi'nde ve tapunun 101 ada, 88 parselinde. Sarnıç Tepesi Mevkii Arkeolojik Alanı Tescili Hakkında 26.10.2020 - 9006

Eskişehir İli, Mihalıççık İlçesi, Saray Mahallesi'nde Eskiibrimyayla Mevkii Tescili Hakkında 26.10.2020 - 9009 

Eskişehir İli, Mihalıççık ilçesi, Karaçam Mahallesi'nde Belekdüzü Bizans Yerleşimi Tescili Hakkında 26.10.2020 - 9008

Eskişehir İli, Mahmudiye İlçesi, Taşlıhöyük (Mesudiye) Mahallesi'nde Çerkezbeşdam Mevkii Arkeolojik Yerleşimi Tescili Hakkında26.10.2020 - 9004 

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Sevinç Mahallesi ve Yörükkaracaören Mahallesi sınırları içinde yer alan İnkayacık-Aktepe ve Maslak Tarihi Sitlerine 26.10.2020 - 9033

Eskişehir İli, Mihalıççık İlçesi, Karaçam Mahallesi sınırları içerisinde, Küçükören Bizans Yerleşimi 26.10.2020 - 9007

Eskişehir İli, Mahmudiye İlçe sınırları içerisinde kalan, Topkaya Arkeolojik Yerleşimi - 26.10.2020 tarihli ve 9005 

Eskişehir ili, Alpu İlçesi, Belkese Mahallesi Avdan Mevkii Arkeolojik Yerleşimi 26.10.2020 - 8993

Eskişehir İli, Mihalıççık İlçesi, Korucu Mahallesi'nde ve tapunun 102 ada,1 parselinde kayıtlı Maliye Hazinesine ait Vakıftekke Türbesine ilişkin 26.10.2020 tarihli ve 9010 sayılı Kurul Kararı

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Yassıhöyük Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tescilli Yozsak Çiftliği Höyük I.(Bir) Derece Arkeolojik Sit sınırlarının güncellenmesi hakkında alınan 26.10.2020 tarihli ve 9023 sayılı Kurul Kararı

Eskişehir İli, Alpu İlçesi, Özdenk Mahallesi 'nde yer alan tescilli Ardıçlıyatak Tepesi Yamaç Yerleşimi III.(Üç) Derece Arkeolojik Siti'ne ilişkin 26.10.2020 - 89966 tarih ve sayılı kurul kararı

Afyonkarahisar İli, Merkez, Belkaracaören Köyü sınırları içerisinde Çağşak Tepesi Mevkiinde tespit edilen alanın "Çağşak Tepesi Kaya Mezarı ve Mekanları" adıyla I.(Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline ilişkin 27.10.2020 - 9055 tarih sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli Bolvadin İlçesi, Hamidiye Köyü, Ahmetdede Mevkiinde yer alan,Ahmetdede Siperleri ile yakın çevresinde tespit edilen siperlerin bulunduğu alanın içerisine dahil edilmesine ilişkin 27.10.2020 - 9081 sayı ve tarihli Kurul Kararı

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Türkmentokat Mahallesi'nde yer alan tescilli Hasantepe Höyük 1.(Bir) Derece Arkeolojik Siti'ne ilişkin 26.10.2020 tarihli ve 9024 sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, Merkez, Belkaracaören Köyü sınırları içerisinde Dolayı Deresi Mevkiinde tespit edilen  alanın "Dolayı Deresi Kaya Mekanı" adıyla  Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline ilişkin 27.20.2020 - 9053 tarih sayılı Kurul Kararı

Afyonkarahisar İli, Bayat İlçesi, Bayat Mevkiinde tespit edilen alanın Kedrea Antik Yerleşimi  adıyla Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline ilişkin 27.20.2020 - 9076 tarih ve sayılı Kurul Kararı