KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜKLERİ

2020 YILI TESCİL KARARLARI

Nevşehir İli, Merkez İlçe, Herikli Mahallesi, Hacı Nasuh Ağa(Herikli) Caminin korunma alanı ve tescil fişi.

Niğde,Merkez,Ören Tepesi Höyüğü ve Killos Kaya Mezarlık Alanına İlişkin.

Niğde İli, Ulukışla İlçesi, Basmakçı Köyünde Yer Alan Boltu Savunma Yapısının I.Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin 30.01.2020tarih ve 4118 sayılı kararı.

Niğde ili, Merkez İlçesi, Nar Köyünde Yer Alan Kaya Oyma Kilise-Şape-Mescit ve Diğer Mekanların I.Derece Arkeolojik Sit İlanına İlişkin 31.01.2020 tarih ve 4129 sayılı kararı.

Niğde İli, Bor İlçesi, Kavuklu Köyünde yer alan Hristiyan Mezarlığının I. Derece Arkeolojik Sit Alanının Sayısallaştırılmasına ilişkin 31.01.2020 tarih ve 4122 sayılı kararı.

niğde ili merkez ilçesi yeşilova(Kiçağaç) köyü 1021 ve 1023 parsele ilişikin Nev. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.02.2020 tarih ve 4140 sayılı karar ve ekleri

Niğde ili merkez ilçesi, fertek köyü 370 ada 36 parselde yer alan taşınmazın tesciline ilişkin nev. Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.02.2020 tarih ve 4147 sayılı kararı ve eki

Nevşehir İli, Derinkuyu İlçesi, Bayramlı Mahallesi ve Yeni Mahallede yer alan Çekmi Yaylası Kaya Yerleşmesinin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi

50.04.0.1145 Nevşehir İli, Gülşehir İlçesi, Gümüşkent Köyünde yer alan 1-3 Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Kalehöyüğün sayısallaştırılması.

51.00.758 Niğde İli, Merkez İlçesi, Edikli Beldesinde yer alan Okulun tescili ve korunma alanına ilişkin.

51.00.764 Niğde İli, Merkez İlçesi, Aşlama Köyü, Korunma Alanına ilişkin karar ve harita.pdf

Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Kayabaşı Mahallesinde yer alan Kayaşeyhi Mezarlığının korunma alanına ilişkin.

Niğde İli, Altunhisar İlçesi, Akçaören Köyünde Yer Alan Akçaören-Yeniköy Yerleşim Alanının I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 29.06.2020 tarih ve 4212 sayılı kararı.

Niğde İli, Merkez İlçesi, Nar Köyünde yer alan Narköyü Caminin Tesciline ilişkin.

Niğde İli, Merkez İlçesi, Yarhisar Köyünde yer alan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Yarhisar Höyüğün,kaya yerleşimi, kaya mezarlarının sit sınırlarının genişletilmesi.